Zielony Smok

JavaFX canvas: atrybuty renderowania

Atrybuty wspólne
Atrybut Typ Wartość domyślna Opis Getter Setter save
restore
clip Brak klipowania Wygładzone przecięcie różnych ścieżek klipowania, do którego jest ograniczone renderowanie brak void clip() tak
global alpha double 1.0 Wartość nieprzezroczystości, która kontroluje widzialność albo blaknięcie (fading) każdej operacji renderowania double getGlobalAlpha() void setGlobalAlpha(double) tak
global blend mode BlendMode SRC_OVER Wartość wyliczenia, która kontroluje w jaki sposób piksele z każdej operacji renderowania są komponowane w istniejący obraz. BlendMode getGlobalBlendMode() void setGlobalBlendMode(BlendMode) tak
transform Affine Identity Macierz 3×2 przekształcenia afinicznego, która kontroluje jak koordynaty są mapowane w logiczne piksele obrazu canvas Affine getTransform() i inne void setTransform(Affine) i inne tak
effect Effect null Efekt (Effect) stosowany indywidualnie do każdej operacji renderowania Effect getEffect(Effect) void setEffect(Effect) tak

 

Atrybuty wypełnienia
Atrybut Typ Wartość domyślna Opis Getter Setter save
restore
fill paint Paint BLACK Farba Paint do zastosowania do wypełnienia kształtu w operacji wypełnienia Paint getFill() void setFill(Paint) tak

 

Atrybuty obwiedni
Atrybut Typ Wartość domyślna Opis Getter Setter save
restore
stroke paint Paint BLACK Farba Paint do zastosowania do obwiedni kształtu w operacji rysowania obwiedni Paint getStroke() void setStroke(Paint) tak
line width double 1.0 Szerokość obwiedni (krawędzi) double getLineWidth() void setLineWidth(double) tak
line cap StrokeLineCap SQUARE Kształt zakończenia linii lub fragmentów linii (w linii przerywanej) w operacjach rysowania krawędzi StrokeLineCap getLineCap() void setLineCap(StrokeLineCap) tak
line join StrokeLineJoin MITER Sposób złączenia linii krawędziowych w operacjach rysowania krawędzi. StrokeLineJoin getLineJoin() void setLineJoin(StrokeLineJoin) tak
miter limit double 10.0 Jeżeli typ złączenia to MITER to atrybut określa długość połączenia w osi złaczenia, liczoną od najbardziej wewnętrznego punktu złączenia w kierunku na zewnątrz. Jeżeli długość wynikająca z obliczeń jest większa niż podana w atrybucie to renderowany obraz jest obcinany od zewnątrz, a złączenie MITER staje się faktycznie odpowiednim złączeniem BEVEL. double getMiterLimit() void setMiterLimit(double) tak
dashes double[] null tablica długości segmentów i przerw w linii/krawędzi przerywanej double[] getLineDashes() void setLineDashes(double…) tak
dash offset double 0.0 Przesunięcie początku rysowania linii przerywanej w tablicy dashes double getLineDashOffset() void setLineDashOffset(double) tak

 

Atrybuty tekstu
Atrybut Typ Wartość domyślna Opis Getter Setter save
restore
font Font czcionka domyślna Czcionka używana do renderowania wypełnienia albo obwiedni tekstu Font getFont() void setFont(Font) tak
text align TextAlignment LEFT Poziome wyrównanie tekstu w odniesieniu do współrzędnej x określającej położenie tekstu TextAlignment getTextAlign() void setTextAlign(TextAlignment) tak
text baseline VPos BASELINE Pionowe położenie tekstu względem współrzędnej y określającej położenie tekstu VPos getTextBaseline() void setTextBaseline(VPos) tak
font smoothing FontSmoothingType GRAY Sposób wygładzania tekstu (antialiasing) stosowany do glifów w czcionce we wszystkich operacjach renderowania wypełnienia tekstu FontSmoothingType getFontSmoothingType() void setFontSmoothingType(FontSmoothingType) tak

 

Atrybuty ścieżki
Atrybut Typ Wartość domyślna Opis Getter Setter save
restore
current path pusta ściezka Bieżąca ścieżka konstruowana przy użyciu różnych metod, używana w operacjach wypełniania, krawędziowania albo klipowania. Ten atrybut jako jedyny nie jest zapamiętywany i odczytywany przy użyciu metod save() i restore() brak void beginPath() nie
fill rule FillRule NON_ZERO Metoda używana do określania wnętrza ścieżki dla operacji wypełniania ścieżki lub klipowania. FillRule getFillRule() void setFillRule(FillRule) tak

 

Atrybuty obrazu
Atrybut Typ Wartość domyślna Opis Getter Setter save
restore
image smoothing boolean true Określa czy wygładzanie obrazu w przypadku uzycia metod drawImage jest dostępne czy nie boolean isImageSmoothing() void setImageSmoothing(boolean) tak