JavaFX z Arią - powrót do strony głównej

JavaFX canvas: atrybut ogólny ‘transform’

Atrybut: transform

Typ: Affine

Wartość domyślna: Identity.

Getter: Affine getTransform(),
Affine getTransform(Affine)

Setter: void setTransform(Affine),
void setTransform(double, double, double, double, double, double),
rotate(double),
scale (double, double),
transform(double, double, double, double, double, double),
transform(Affine),
translate(double, double)

Save/restore: true

Opis: Macierz 3×2 przekształcenia afinicznego, która kontroluje jak koordynaty są mapowane w logiczne piksele obrazu canvas.

Transformacje zostały szczegółowo omówione w rozdziale 10 książki JavaFX9. Tworzenie interfejsów graficznych użytkownika. Na canvas stosuje się je prawie identycznie.