Zielony Smok

JavaFX canvas: atrybut ogólny ‘effect’

Atrybut: effect

Typ: Effect

Wartość domyślna: null.

Getter: Effect getEffect(Effect)

Setter: void setEffect(Effect)

Save/restore: true

Opis: Efekt (Effect) stosowany indywidualnie do każdej operacji renderowania. Usunięcie efektu odbywa się przy użyciu metody setEffect(null). Metoda pobierająca efekt tworzy kopię efektu.

Efekty zostały szczegółowo omówione w rozdziale 13 książki JavaFX9. Tworzenie interfejsów graficznych uzytkownika. Na canvas stosuje się je prawie identycznie.

metoda applyEffect(Effect)

Dodatkowa metodą ustawiającą jest metoda void applyEffect(Effect, która stosuje dany efekt do całego obszaru canvas i przechowuje zwrotnie wynik w samym canvas.