JavaFX z Arią - powrót do strony głównej

JavaFX canvas: Atrybut tekstu ‘text baseline’

Atrybut: text baseline

Typ: VPos

Wartość domyślna: VPos.BASELINE.

Getter: VPos getTextBaseline()

Setter: void setTextBaseline(VPos)

Save/restore: true

Opis: Pionowe wyrównanie tekstu w stosunku do współrzędnej y określającej położenie
tekstu. Mamy do wyboru cztery wartości:

 • BASELINE – linia przechodząca pod małymi literami np. m, n, o.
 • BOTTOM – linia przechodząca tuż pod tekstem, czyli pod literami np. ‘g’.
 • CENTER – linia przechodząca przez środek tekstu.
 • TOP – linia przechodząca tuż nad tekstem.

Atrybut tekstu ‘text baseline’

Klasa Listing25_50

Ściągnij klasę Listing25_50

package rozdzial25c;

import javafx.application.Application;
import javafx.application.Platform;
import javafx.geometry.VPos;
import javafx.scene.Group;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.scene.canvas.Canvas;
import javafx.scene.canvas.GraphicsContext;
import javafx.scene.text.Font;
import javafx.stage.Stage;

public class Listing25_50 extends Application {

  public static void main(String[] args) {
    Application.launch(args);
  }

  @Override
  public void start(Stage stage) {
    try {
      Group root = new Group();
      Canvas cv = new Canvas(500, 200);
      GraphicsContext gc = cv.getGraphicsContext2D();
      //
      gc.setFont(Font.font(40));
      gc.setTextBaseline(VPos.BASELINE);
      gc.fillText("Frog", 50, 100);
      //-
      gc.setTextBaseline(VPos.BOTTOM);
      gc.fillText("Frog", 150, 100);
      //-
      gc.setTextBaseline(VPos.CENTER);
      gc.fillText("Frog", 250, 100);
      //-
      gc.setTextBaseline(VPos.TOP);
      gc.fillText("Frog", 350, 100);
      //-
      VPos vp = gc.getTextBaseline();
      System.out.println(vp);
      //-
      gc.beginPath();
      gc.strokeLine(10,100, 450, 100);
      root.getChildren().add(cv);
      Scene scene = new Scene(root);
      stage.setScene(scene);
      stage.setTitle("Atrybut tekstu 'text baseline'");
      stage.setOnCloseRequest(e -> Platform.exit());
      stage.show();

    } catch (Exception e) {
      e.printStackTrace();
    }
  }
}     
 TOP
Atrybut tekstu 'text baseline'
Rys. 25_56. Atrybut tekstu ‘text baseline’