JavaFX z Arią - powrót do strony głównej

JavaFX canvas: Atrybut tekstu ‘font smoothing’

Atrybut: font smoothing

Typ: FontSmoothingType

Wartość domyślna: FontSmoothingType.GRAY.

Getter: FontSmoothingType getFontSmoothingType()

Setter: void setFontSmoothingType(FontSmoothingTypeVPos)

Save/restore: true

Opis: Sposób wygładzania tekstu (antialiasing) stosowany do glifów w czcionce we wszystkich operacjach
renderowania wypełnienia tekstu. Są dwie możliwości

 • GRAY – domyślne
 • LCD – używane tylko na nieprzezroczystym tle. Na przezroczystym czy częściowo przezroczystym
  tle będzie identyczny z GRAY. W implementacjach, gdzie nie używa się kanału alfa – jest
  niedostępny.

Atrybut tekstu ‘font smoothing’

Klasa Listing25_51

Ściągnij klasę Listing25_51

package rozdzial25c;

import javafx.application.Application;
import javafx.application.Platform;
import javafx.scene.Group;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.scene.canvas.Canvas;
import javafx.scene.canvas.GraphicsContext;
import javafx.scene.text.Font;
import javafx.scene.text.FontSmoothingType;
import javafx.scene.text.FontWeight;
import javafx.stage.Stage;

public class Listing25_51 extends Application {

  public static void main(String[] args) {
    Application.launch(args);
  }

  @Override
  public void start(Stage stage) {
    try {
      Group root = new Group();
      Canvas cv = new Canvas(500, 300);
      GraphicsContext gc = cv.getGraphicsContext2D();
      //
      gc.setFont(Font.font("Dialog", FontWeight.BOLD, 60));
      //-
      gc.setFontSmoothingType(FontSmoothingType.GRAY);
      gc.fillText("Aria i Suita", 50, 100);
      //-
      gc.setFontSmoothingType(FontSmoothingType.LCD);
      gc.fillText("Aria i Suita", 50, 200);
      //-
      FontSmoothingType fst = gc. getFontSmoothingType();
      System.out.println(fst);
      //-
      root.getChildren().add(cv);
      Scene scene = new Scene(root);
      stage.setScene(scene);
      stage.setTitle("Atrybut tekstu 'font smoothing'");
      stage.setOnCloseRequest(e -> Platform.exit());
      stage.show();

    } catch (Exception e) {
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
LCD
Atrybut tekstu 'font smoothing'
Rys. 25_57. Atrybut tekstu ‘font smoothing’