JavaFX z Arią - powrót do strony głównej

JavaFX canvas: atrybut ogólny ‘global alpha’

Atrybut: global alpha

Typ: double

Wartość domyślna: 1.0.

Getter: double getGlobalAlpha()

Setter: void setGlobalApha(double)

Save/restore: true

Opis: Wartość nieprzezroczystości, która kontroluje widzialność albo blaknięcie (fading) każdej operacji renderowania

Atrybut ogólny ‘global alpha’

Klasa Listing25_56

Ściągnij klasę Listing25_56

package rozdzial25c;

import javafx.application.Application;
import javafx.application.Platform;
import javafx.scene.Group;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.scene.canvas.Canvas;
import javafx.scene.canvas.GraphicsContext;
import javafx.scene.paint.Color;
import javafx.stage.Stage;

public class Listing25_56 extends Application {

  public static void main(String[] args) {
    Application.launch(args);
  }

  @Override
  public void start(Stage stage) {
    try {
      Group root = new Group();
      Canvas cv = new Canvas(700, 200);
      GraphicsContext gc = cv.getGraphicsContext2D();
      //-
      var x = 100;
      var y = 100;
      var radius = 50;
      //-
      gc.setFill(Color.GREEN);
      gc.setGlobalAlpha(1.0);
      //-
      gc.setGlobalAlpha(1.0);
      gc.beginPath();
      gc.arc(x, y, radius, radius, 0, 360);
      gc.fill();
      //-
      gc.setGlobalAlpha(0.8);
      gc.beginPath();
      gc.arc(x + 100, y, radius, radius, 0, 360);
      gc.fill();
      //-
      gc.setGlobalAlpha(0.6);
      gc.beginPath();
      gc.arc(x + 200, y, radius, radius, 0, 360);
      gc.fill();
      //-
      gc.setGlobalAlpha(0.4);
      gc.beginPath();
      gc.arc(x + 300, y, radius, radius, 0, 360);
      gc.fill();
      //-
      gc.setGlobalAlpha(0.2);
      gc.beginPath();
      gc.arc(x+ 400, y, radius, radius, 0, 360);
      gc.fill();
      //-
      gc.setGlobalAlpha(0.0);
      gc.beginPath();
      gc.arc(x + 500, y , radius, radius, 0, 360);
      gc.fill();
      //-
      double ga = gc.getGlobalAlpha();
      System.out.println(ga);
      //-
      root.getChildren().add(cv);
      Scene scene = new Scene(root);
      stage.setScene(scene);
      stage.setTitle("Atrybut ogólny 'global alpha'");
      stage.setOnCloseRequest(e -> Platform.exit());
      stage.show();

    } catch (Exception e) {
      e.printStackTrace();
    }
  }
}      
  0.0
Atrybut ogólny 'global alpha'
Rys. 25_66. Atrybut ogólny ‘global alpha’