JavaFX canvas: Atrybut ścieżki ‘current path’

Atrybut: current path

Typ: -

Wartość domyślna: pusta ścieżka.

Getter: -

Setter: void beginPath() i inne

Save/restore: false

Opis: Bieżąca ścieżka konstruowana przy użyciu różnych metod, używana w operacjach wypełniania, krawędziowania albo
klipowania. Ten atrybut jako jedyny nie jest zapamiętywany i odczytywany przy użyciu metod save() i
restore().

Jest używany głównie wewnętrznie.

Metoda beginPath() resetuje ścieżkę bieżącą do pustej. Była omówiona w poście metoda beginPath