Zielony Smok

JavaFX canvas: metoda beginPath

Metoda void beginPath

Resetuje ścieżkę bieżącą do pustej ścieżki. Domyślna ścieżka staje się pusta. Ścieżka bieżąca current
path
jest atrybutem ścieżki. Metoda podlega ogólnym atrybutom renderowania, z tym że transformacja ma wpływ jedynie w momencie tworzenia ścieżki.

W sytuacji opisanej w poprzednim wpisie użycie metody beginPath ratuje sytuację (Rys. 25_28).

Klasa Listing25_30

Ściągnij klasę Listing25_30

   gc.beginPath();
   gc.rect(20,20,50,30);
   gc.stroke();
   //-
   gc.beginPath();
   gc.rect(80, 20, 50, 30);
   gc.rect(140,20, 50, 30);
   gc.fill();
   //-
   gc.beginPath();
   gc.rect(200,20, 50, 30);
   gc.stroke();
Działanie metody beginPath
Rys. 25_28