JavaFX z Arią - powrót do strony głównej

JavaFX canvas: Metody moveTo i lineTo

Metoda void moveTo(double x0, double y0)

x0 – współrzędna pozioma punktu rozpoczęcia rysowania

y0 – współrzędna pionowa punktu rozpoczęcia rysowania

Służy do przeniesienia współrzędnych początkowych do wskazanego punktu (x0, y0). Jest używana z metodami dodającymi segmenty do ścieżki bieżącej, gdy nie jest znany punkt początkowy rysowania. W przypadku, gdy metody dodające segmenty do ścieżki bieżącej następują jedna po drugiej, nie ma potrzeby używania moveTo gdyż punkt końcowy poprzedniego segmentu może być (jest) początkiem następnego.

Na metodę moveTo maja wpływ jedynie atrybuty ogólne, z tym że transformacja ma wpływ jedynie przy tworzeniu ścieżki.

Odrysowywanie następuje przy użyciu metody stroke jeśli kształt nie został zamknięty. Jeśli kształt został zamknięty możemy też użyć metody fill.

Metoda void lineTo(double x1, double y1

x1 – współrzędna pozioma punktu końcowego linii
y1 – współrzędna pionowa punktu końcowego linii

Dodaje segment linii prostej od punktu (x0, y0) wyznaczonego przez moveTocode> do punktu określonego w metodzie (x1, y1).

Na metodę lineTo maja wpływ jedynie atrybuty ogólne, z tym że transformacja ma wpływ jedynie przy tworzeniu ścieżki.

Klasa Listing25_31

Ściągnij klasę Listing25_31

   GraphicsContext gc = cv.getGraphicsContext2D();
   //-
   gc.beginPath();
   gc.moveTo(20,20);
   gc.lineTo(220,20);
   gc.stroke();
   //-
   gc.beginPath();
   gc.moveTo(20,50);
   gc.lineTo(220, 50);
   gc.lineTo(220, 220);
   gc.lineTo(20, 220);
   gc.lineTo(20,50);
   gc.stroke();
Użycie metod moveTo i lineTo
Rys. 25_29