Zielony Smok

JavaFX canvas: metoda closePath

Metoda void closePath()

Metoda closePath() zamyka figurę łącząc ostatni narysowany segment ścieżki z pierwszym narysowanym segmentem ścieżki.

Metoda działa z metodami:

 • lineTo
 • arcTo
 • quadraticCurveTo
 • bezierCurveTo

Jeżeli zamkniemy figurę przy użyciu closePath(), tworzymy figurę zamkniętą. Możemy zastosować zarówno metodę stroke jak i metodę fill.

Na metodę closePath maja wpływ jedynie atrybuty ogólne, z tym że transformacja ma wpływ jedynie przy tworzeniu ścieżki.

Klasa Listing25_32

Ściągnij klasę Listing25_32

 GraphicsContext gc = cv.getGraphicsContext2D();
 //-
 gc.beginPath();
 gc.moveTo(20,50);
 gc.lineTo(220, 50);
 gc.lineTo(220, 220);
 gc.lineTo(20, 220);
 gc.closePath();
 gc.stroke();
metoda closePath
Rys. 25_30