JavaFX z Arią - powrót do strony głównej

JavaFX Canvas: Atrybuty renderowania

Aby rysować na canvas trzeba ustawić atrybuty renderowania.

Na razie jedynie wymienię te atrybuty. Opiszę je bardzo szczegółowo w dalszym ciągu tekstu. Aby ich używać warto wcześniej wiedzieć co nieco na temat metod rysowania.

 1. Atrybuty wspólne
  1. clip (domyślnie: brak)
  2. global alpha (domyślnie: 1.0)
  3. global blend mode (domyślnie: SRC_OVER)
  4. transform (domyślnie: identity)
  5. efekt (domyślnie: null)
 2. Atrybuty wypełnienia
  1. fill paint (domyślnie: BLACK)
 3. Atrybuty obwiedni (konturu)
  1. stroke paint (domyślnie: BLACK)
  2. line width (domyślnie: 1.0)
  3. line cap (domyślnie: SQUARE)
  4. line join (domyślnie: MITER)
  5. miter limit (domyślnie: 10.0)
  6. dashes (domyślnie: null)
  7. dash offset (domyślnie: 0.0)
 4. Atrybuty tekstu
  1. font (domyślnie w Windows: System Regular, 11px)
  2. text align (domyślnie: LEFT)
  3. text baseline (domyślnie: BASELINE)
  4. font smoothing (domyślnie: GRAY)
 5. Atrybuty ścieżki
  1. current path (domyślnie: pusta ścieżka)
  2. fill rule (domyślnie: NON_ZERO)
 6. Attrybuty obrazu
  1. image smoothing (domyślnie: true)