JavaFX z Arią - powrót do strony głównej

JavaFX canvas: Atrybut tekstu ‘font’

Atrybut: font

Typ: Font

Wartość domyślna: czcionka domyślna. Najczęściej czcionka z rodziny System,
styl Regular

Getter: Font getFont()

Setter: void setFont(Font)

Save/restore: true

Opis: Czcionka używana do renderowania wypełnienia albo obwiedni tekstu.

Atrybut tekstu ‘font’

Klasa Listing25_48

Ściągnij klasę Listing25_48

package rozdzial25c;

import javafx.application.Application;
import javafx.application.Platform;
import javafx.scene.Group;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.scene.canvas.Canvas;
import javafx.scene.canvas.GraphicsContext;
import javafx.scene.text.Font;
import javafx.scene.text.FontWeight;
import javafx.stage.Stage;

public class Listing25_48 extends Application {

  public static void main(String[] args) {
    Application.launch(args);
  }

  @Override
  public void start(Stage stage) {
    try {
      Group root = new Group();
      Canvas cv = new Canvas(600, 250);
      GraphicsContext gc = cv.getGraphicsContext2D();
      //-
      Font fontd = Font.getDefault();
      System.out.println(fontd);
      gc.fillText("Aria i Suita z Terierogrodu", 50, 100);
      //-
      Font font1 = Font.font("Cambria", FontWeight.BOLD,40);
      gc.setFont(font1);
      gc.fillText("Aria i Suita z Terierogrodu", 50, 200);
      //
      Font font2 = gc.getFont();
      System.out.println(font2);
      //-
      root.getChildren().add(cv);
      Scene scene = new Scene(root);
      stage.setScene(scene);
      stage.setTitle("Atrybut tekstu 'font'");
      stage.setOnCloseRequest(e -> Platform.exit());
      stage.show();

    } catch (Exception e) {
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
Font[name=System Regular, family=System, style=Regular, size=11.0]
Font[name=Cambria Bold, family=Cambria, style=Bold, size=40.0]
Atrybut tekstu 'font'
Rys. 25_54. Atrybut tekstu ‘font’