Zielony Smok

JavaFX canvas: Metody dodające segmenty do ścieżek

Metody dodające segmenty do ścieżki bieżącej to (nazwy wszystkich kończą się na ...To:

Punkt początkowy rysowania możemy określić używając metody moveTo.

Każda z powyższych metod rysuje ‘wirtualnie’. Odrysowanie na ścieżce bieżącej wymaga użycia metody stroke, metody fill albo obu tych metod.

Figurę rysowaną na ścieżce można zamknąć (połączyć ostatni odrysowany punkt z pierwszym punktem ścieżki przy użyciu metody closePath.

Metody dodające elementy do ścieżek

Metody dodające elementy ścieżek do ścieżki bieżącej to:

Każda z powyższych metod rysuje ‘wirtualnie’. Odrysowanie na ścieżce bieżącej wymaga użycia metody stroke, metody fill albo obu tych metod.