JavaFX z Arią - powrót do strony głównej

JavaFX canvas: Metoda arc

Metoda void arc(double centerX, double centerY, double radiusX, double radiusY, double startAngle, double length)

centerX – współrzędna pozioma środka koła łuku

centerY – współrzędna pionowa środka koła łuku

radiusX – promień koła w poziomie

radiusY – promień koła w pionie

startAngle – kąt początkowy łuku (0.0 - 360.00)°

length – rozpiętość łuku w stopniach

Dodaje elementy do bieżącej ścieżki tworząc łuk wyrażany w stopniach łuku, rozciągający się w kierunku przeciwnym do
kierunku ruchu wskazówek zegara. W sensie typu łuku jest to łuk otwarty

Na metodę arc mają wpływ jedynie atrybuty ogólne, z tym że transformacja ma wpływ jedynie przy tworzeniu
ścieżki.

Klasa Listing25_37

Ściągnij klasę Listing25_37

    GraphicsContext gc = cv.getGraphicsContext2D();
    //-
    gc.beginPath();
    gc.arc(70.0, 100.0, 60.0, 60.0, 0.0, 90.0);
    gc.stroke();
    gc.beginPath();
    gc.arc(70.0, 200.0, 60.0, 60.0, 90.0, 270.0);
    gc.stroke();
    //-
    gc.beginPath();
    gc.arc(220.0, 100.0, 60.0, 60.0, 0.0, 90.0);
    gc.fill();
    gc.beginPath();
    gc.arc(220.0, 200.0, 60.0, 60.0, 90.0, 270.0);
    gc.fill();
Metoda arc
Rys. 25_35