JavaFX z Arią - powrót do strony głównej

jrunscript – uruchamianie z klasy Java bez cmd

Korzystanie z wiersza poleceń (cmd) jest często frustrujące.
jrunscript można uruchamiać z klasy Java bez uruchamiania wiersza poleceń. A oto dwa przykłady:

Klasa PB_jrunscript1.java
package jsr223groovy;

import java.io.BufferedReader;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStreamReader;

public class PB_jrunscript1 {
  public static void main(String[] args) {
    try {
      ProcessBuilder pb = new ProcessBuilder();

      pb.command("jrunscript",
          "-cp", "C:/groovy-4.0.6/lib/groovy-jsr223-4.0.6.jar;C:/groovy-4.0.6/lib/groovy-4.0.6.jar",
          "-l","groovy",
          "-q");
      pb.redirectError(ProcessBuilder.Redirect.INHERIT);
      Process p = pb.start();
      BufferedReader r = new BufferedReader(new InputStreamReader(p.getInputStream()));
      String line;
      while ((line = r.readLine()) != null) {
        System.out.println("linia: "+ line);
      }
      int exitCode = p.waitFor();
      System.out.println("\nExited with code : " + exitCode);
      r.close();
      p.destroy();
    } catch (IOException | InterruptedException e) {
      e.printStackTrace();
    }
  }
}

Po uruchomieniu klasy na konsoli zobaczymy:

Language Groovy 4.0.6 implementation "Groovy Scripting Engine" 2.0

Exited with code : 0
Klasa PB_jrunscript2.java
package jsr223groovy;

import java.io.BufferedReader;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStreamReader;

public class PB_jrunscript2 {
  public static void main(String[] args) {
    try {
      ProcessBuilder pb = new ProcessBuilder();
      pb.command("jrunscript",
          "-cp", "C:/groovy-4.0.6/lib/groovy-jsr223-4.0.6.jar;C:/groovy-4.0.6/lib/groovy-4.0.6.jar",
          "-l","groovy",
          "-f", "src/scripts/skrypt4.groovy",
          "-encoding", "utf-8");
      pb.redirectError(ProcessBuilder.Redirect.INHERIT);
      Process p = pb.start();
      BufferedReader r = new BufferedReader(new InputStreamReader(p.getInputStream()));
      String line;
      while ((line = r.readLine()) != null) {
        System.out.println("linia: "+ line);
      }
      int exitCode = p.waitFor();
      System.out.println("\nExited with code : " + exitCode);
      r.close();
      p.destroy();
    } catch (IOException | InterruptedException e) {
      e.printStackTrace();
    }
  }
}

Po uruchomieniu klasy na konsoli zobaczymy:

linia: dividing(125, 3) = [41, 2]

Exited with code : 0
Skrypt skrypt4.groovy
package scripts

a = 125
b = 3

def dividing(int a, int b){
  def a1 = a.intdiv(b)
  def a2 = a % b
  def res = [a1, a2] as int[]
  return res;
}
result = dividing(a,b)
println("dividing($a, $b) = $result")
Klasa module-info.java
module jsr223groovy {

  requires org.apache.groovy;

  requires java.scripting;
  requires java.sql;

  exports jsr223groovy;
  opens jsr223groovy;
}