JavaFX z Arią - powrót do strony głównej

jrunscript (narzędzie JDK) – przykłady

Narzędzie zostało opisane wcześniej.
jrunscript (narzędzie JDK) – uruchamianie z klasy Java bez cmd

Opcja wskazania ścieżki klas -cp (lub -claspath) oraz opcja wskazania języka -l

jrunscript - przykład
jrunscript -cp C:/groovy-4.0.6/lib/groovy-jsr223-4.0.6.jar;C:/groovy-4.0.6/lib/groovy-4.0.6.jar -l groovy
Na razie potrzebne są tylko dwie biblioteki, ale w przypadkach bardziej skomplikowanych mogą być potrzebne dalsze biblioteki.
Zamiast używać opcji -cp można użyć zmiennej systemowej Windows CLASSPATH.
Narzędzie wchodzi w tryb interaktywny.

Opcja pomocy -h (lub -h albo -?)

jrunscript - przykład
jrunscript -cp C:/groovy-4.0.6/lib/groovy-jsr223-4.0.6.jar;C:/groovy-4.0.6/lib/groovy-4.0.6.jar -l groovy -h

Opcja listowania silników skryptowych -q

Użycie narzędzia jrunscript
jrunscript -cp C:/groovy-4.0.6/lib/groovy-jsr223-4.0.6.jar;C:/groovy-4.0.6/lib/groovy-4.0.6.jar -l groovy -q
Aktualnie mam tylko jeden silnik skryptowy.
Listowanie silników skryptowych w języku Java zostało pokazane wcześniej.

Opcja wykonania skryptu jednoliniowego ze stringu -e

To samo wykonujące przykłady w języku Java.

Przykład 1

Użycie narzędzia jrunscript
jrunscript -cp C:/groovy-4.0.6/lib/groovy-jsr223-4.0.6.jar;C:/groovy-4.0.6/lib/groovy-4.0.6.jar -l groovy -e "println('Cześć! Jestem Groovy! Uczę się polskiego: ąćęłńóśźż')"

Przykład 2

Użycie narzędzia jrunscript
jrunscript -cp C:/groovy-4.0.6/lib/groovy-jsr223-4.0.6.jar;C:/groovy-4.0.6/lib/groovy-4.0.6.jar -l groovy -e "int power(int n) { 2**n }; println \"2^6==${power(6)}\""

Opcja wykonania skryptu z pliku -f

Treść plików skrypt1.groovy i skrypt2.groovy oraz aplikacja w języku Java.

Przykład 1

Użycie narzędzia jrunscript
jrunscript -cp C:/groovy-4.0.6/lib/groovy-jsr223-4.0.6.jar;C:/groovy-4.0.6/lib/groovy-4.0.6.jar -l groovy -f c:/skrypt1.groovy

Przykład 2

Użycie narzędzia jrunscript
jrunscript -cp C:/groovy-4.0.6/lib/groovy-jsr223-4.0.6.jar;C:/groovy-4.0.6/lib/groovy-4.0.6.jar -l groovy -f c:/skrypt2.groovy

Opcja zmiany kodowania pliku -encoding

Przykład 1

Plik skrypt1.groovy ma kodowanie UTF-8.
Użycie narzędzia jrunscript
jrunscript -cp C:/groovy-4.0.6/lib/groovy-jsr223-4.0.6.jar;C:/groovy-4.0.6/lib/groovy-4.0.6.jar -l groovy -encoding "UTF-8" -f c:/skrypt1.groovy

Przykład 2

Plik skrypt1.groovy ma kodowanie UTF-8.
Użycie narzedzia jrunscript
jrunscript -cp C:/groovy-4.0.6/lib/groovy-jsr223-4.0.6.jar;C:/groovy-4.0.6/lib/groovy-4.0.6.jar -l groovy -encoding "windows-1250" -f c:/skrypt1.groovy

Opcja ustawienia właściwości systemowej Java
-Dname=value

Właściwości systemowe możemy wylistować używając kodu:

 Properties props = System.getProperties();
props.forEach((key, value) -> System.out.println(key + ": " + value));

Zmiana kodowania w systemie

Plik skrypt1.groovy ma kodowanie UTF-8.
Użycie narzędzia jrunscript
jrunscript -cp C:/groovy-4.0.6/lib/groovy-jsr223-4.0.6.jar;C:/groovy-4.0.6/lib/groovy-4.0.6.jar -l groovy -f c:/skrypt1.groovy -J-Dfile.encoding=windows-1250

Zmiana katalogu domowego użytkownika ‘user.home’

Użycie narzędzia jrunscript
jrunscript -cp C:/groovy-4.0.6/lib/groovy-jsr223-4.0.6.jar;C:/groovy-4.0.6/lib/groovy-4.0.6.jar -l groovy -J-Duser.home=c:\ -f /skrypt1.groovy

Opcja ustawienia flagi dla JVM -Jflag

Flaga -verbosegc

Użycie narzędzia jrunscript
jrunscript -cp C:/groovy-4.0.6/lib/groovy-jsr223-4.0.6.jar;C:/groovy-4.0.6/lib/groovy-4.0.6.jar -l groovy -e "println('Cześć! Jestem Groovy! Uczę się polskiego: ąćęłńóśźż')" -J-verbosegc

Flaga -XX:SoftMaxHeapSize=2G

Użycie narzędzia jrunscript
jrunscript -cp C:/groovy-4.0.6/lib/groovy-jsr223-4.0.6.jar;C:/groovy-4.0.6/lib/groovy-4.0.6.jar -l groovy -e "println('Cześć! Jestem Groovy! Uczę się polskiego: ąćęłńóśźż')" -J-XX:SoftMaxHeapSize=2G

Flaga -XX:+PrintFlagsFinal

Użycie narzędzia jrunscript
Powyżej: komenda.
Użycie narzędzia jrunscript
Powyżej: końcówka wydruku.
jrunscript -cp C:/groovy-4.0.6/lib/groovy-jsr223-4.0.6.jar;C:/groovy-4.0.6/lib/groovy-4.0.6.jar -l groovy -e "println('Cześć! Jestem Groovy! Uczę się polskiego: ąćęłńóśźż')" -J-XX:+PrintFlagsFinal

Opcja przejścia do trybu interaktywnego -f –

Przykład 1

Został pokazany w pierwszym przykładzie ‘Opcja wskazania ścieżki klas…”
jrunscript -cp C:/groovy-4.0.6/lib/groovy-jsr223-4.0.6.jar;C:/groovy-4.0.6/lib/groovy-4.0.6.jar -l groovy

Przykład 2

W trybie interaktywnym wykonujemy skrypt z pliku skrypt2.groovy.
Użycie narzedzia jrunscript
jrunscript -cp C:/groovy-4.0.6/lib/groovy-jsr223-4.0.6.jar;C:/groovy-4.0.6/lib/groovy-4.0.6.jar -l groovy -f -