JavaFX z Arią - powrót do strony głównej

Projekt

Pliki projektu
Pliki projektu
Pakiet Aplikacja Kontroler
hello1 Java Java
hello2 Groovy Groovy
hello3 Java skrypt Groovy wbudowany
hello4 Groovy skrypt Groovy wbudowany
hello5 Java skrypt Groovy zewnętrzny

Klasy

HelloApplication1.java
package hello1;

import javafx.application.Application;
import javafx.fxml.FXMLLoader;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.stage.Stage;

public class HelloApplication1 extends Application {

  public static void main(String[] args) {
    Application.launch(args);
  }

  @Override
  public void start(Stage stage) {
    try{
    FXMLLoader fxmlLoader = new FXMLLoader(HelloApplication1.class.getResource("/resources/hello-view1.fxml"));
    Scene scene = new Scene(fxmlLoader.load(), 320, 240);
    stage.setTitle("Hello!");
    stage.setScene(scene);
    stage.show();
    } catch (Exception e) {
      e.printStackTrace();
    }
  }

}
HelloController1.java
package hello1;

import javafx.fxml.FXML;
import javafx.scene.control.Label;

public class HelloController1 {

  public HelloController1(){}
  @FXML
  private Label welcomeText;

  @FXML
  private void onHelloButtonClick() {
    welcomeText.setText("Welcome to JavaFX Application!");
  }
}
HelloApplication2.groovy
package hello2

import groovy.transform.CompileStatic
import javafx.application.Application
import javafx.fxml.FXMLLoader
import javafx.scene.Parent
import javafx.scene.Scene
import javafx.stage.Stage

@CompileStatic
class HelloApplication2 extends Application {
  @Override
  void start(Stage stage) {
    def fxmlLoader = new FXMLLoader(HelloApplication2.class.getResource("/resources/hello-view2.fxml"))
    def scene = new Scene(fxmlLoader.load() as Parent, 320, 240)
    stage.setTitle("Hello!")
    stage.setScene(scene)
    stage.show()
  }

  static void main(String[] args) {
    launch(HelloApplication2)
  }
}
HelloController2.groovy
package hello2

import javafx.fxml.FXML
import javafx.scene.control.Label

class HelloController2 {
  @FXML
  private Label welcomeText

  @FXML
  protected void onHelloButtonClick() {
    welcomeText.setText("Welcome to JavaFX Application!")
  }
}
HelloApplication3.java
package hello3;

import javafx.application.Application;
import javafx.fxml.FXMLLoader;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.stage.Stage;

public class HelloApplication3 extends Application {

  public static void main(String[] args) {
    Application.launch(args);
  }

  @Override
  public void start(Stage stage) {
    try{
    FXMLLoader fxmlLoader = new FXMLLoader(HelloApplication3.class.getResource("/resources/hello-view3.fxml"));
    Scene scene = new Scene(fxmlLoader.load(), 320, 240);
    stage.setTitle("Hello!");
    stage.setScene(scene);
    stage.show();
    } catch (Exception e) {
      e.printStackTrace();
    }
  }

}
HelloApplication4.groovy
package hello4

import groovy.transform.CompileStatic
import javafx.application.Application
import javafx.fxml.FXMLLoader
import javafx.scene.Parent
import javafx.scene.Scene
import javafx.stage.Stage

@CompileStatic
class HelloApplication4 extends Application {
  @Override
  void start(Stage stage) {
    def fxmlLoader = new FXMLLoader(HelloApplication4.class.getResource("/resources/hello-view4.fxml"))
    def scene = new Scene(fxmlLoader.load() as Parent, 320, 240)
    stage.setTitle("Hello!")
    stage.setScene(scene)
    stage.show()
  }

  static void main(String[] args) {
    launch(HelloApplication4)
  }
}
HelloApplication5.java
package hello5;

import javafx.application.Application;
import javafx.fxml.FXMLLoader;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.stage.Stage;

public class HelloApplication5 extends Application {

  public static void main(String[] args) {
    Application.launch(args);
  }

  @Override
  public void start(Stage stage) {
    try{
    FXMLLoader fxmlLoader = new FXMLLoader(HelloApplication5.class.getResource("/resources/hello-view5.fxml"));
    Scene scene = new Scene(fxmlLoader.load(), 320, 240);
    stage.setTitle("Hello!");
    stage.setScene(scene);
    stage.show();
    } catch (Exception e) {
      e.printStackTrace();
    }
  }

}
module-info.java
module javafxgroovy {
  requires java.sql;

  requires javafx.graphics;
  requires javafx.controls;
  requires javafx.fxml;

  requires org.apache.groovy;
  requires org.apache.groovy.sql;

  opens hello1 to javafx.fxml;
  opens hello2 to javafx.fxml;
  opens hello3 to javafx.fxml;
  opens hello4 to javafx.fxml;
  opens hello5 to javafx.fxml;
  exports hello1 to javafx.graphics, javafx.fxml;
  exports hello2 to javafx.graphics, javafx.fxml;
  exports hello3 to javafx.graphics, javafx.fxml;
  exports hello4 to javafx.graphics, javafx.fxml;
  exports hello5 to javafx.graphics, javafx.fxml;
}
hello-view1.fxml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<?import javafx.geometry.Insets?>
<?import javafx.scene.control.Label?>
<?import javafx.scene.layout.VBox?>
<?import javafx.scene.control.Button?>
<VBox alignment="CENTER" spacing="20.0" xmlns:fx="http://javafx.com/fxml" fx:controller="hello1.HelloController1">
  <padding>
    <Insets bottom="20.0" left="20.0" right="20.0" top="20.0"/>
  </padding>
  <Label fx:id="welcomeText"/>
  <Button text="Hello!" onAction="#onHelloButtonClick"/>
</VBox>
hello-view2.fxml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<?import javafx.geometry.Insets?>
<?import javafx.scene.control.Label?>
<?import javafx.scene.layout.VBox?>
<?import javafx.scene.control.Button?>
<VBox alignment="CENTER" spacing="20.0" xmlns:fx="http://javafx.com/fxml" fx:controller="hello2.HelloController2">
  <padding>
    <Insets bottom="20.0" left="20.0" right="20.0" top="20.0"/>
  </padding>
  <Label fx:id="welcomeText"/>
  <Button text="Hello!" onAction="#onHelloButtonClick"/>
</VBox>
hello-view3.fxml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?language groovy?>
<?import javafx.geometry.Insets?>
<?import javafx.scene.control.Label?>
<?import javafx.scene.layout.VBox?>
<?import javafx.scene.control.Button?>
<VBox alignment="CENTER" spacing="20.0" xmlns:fx="http://javafx.com/fxml">
  <padding>
    <Insets bottom="20.0" left="20.0" right="20.0" top="20.0"/>
  </padding>
  <Label fx:id="welcomeText"/>
  <Button text="Hello!" onAction="onHelloButtonClick()"/>
  <fx:script>
    def onHelloButtonClick() {
      welcomeText.setText("Welcome to JavaFX Application!")
    }
  </fx:script>
</VBox>
hello-view4.fxml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?language groovy?>
<?import javafx.geometry.Insets?>
<?import javafx.scene.control.Label?>
<?import javafx.scene.layout.VBox?>
<?import javafx.scene.control.Button?>
<VBox alignment="CENTER" spacing="20.0" xmlns:fx="http://javafx.com/fxml">
  <padding>
    <Insets bottom="20.0" left="20.0" right="20.0" top="20.0"/>
  </padding>
  <Label fx:id="welcomeText"/>
  <Button text="Hello!" onAction="onHelloButtonClick()"/>
  <fx:script>
    def onHelloButtonClick() {
      welcomeText.setText("Welcome to JavaFX Application!")
    }
  </fx:script>
</VBox>
hello-view5.fxml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?language groovy?>
<?compile true?>
<?import javafx.geometry.Insets?>
<?import javafx.scene.control.Label?>
<?import javafx.scene.layout.VBox?>
<?import javafx.scene.control.Button?>
<VBox alignment="CENTER" spacing="20.0" xmlns:fx="http://javafx.com/fxml">
  <padding>
    <Insets bottom="20.0" left="20.0" right="20.0" top="20.0"/>
  </padding>
  <Label fx:id="welcomeText"/>
  <Button text="Hello!" onAction="onHelloButtonClick()"/>
  <fx:script source="but.groovy" />
</VBox>
but.groovy
package resources

def welcomeText
def onHelloButtonClick() {
  welcomeText.setText("Welcome to JavaFX Application!")
}

Wnioski

W aplikacjach JavaFX, Java może być swobodnie zastępowana przez Groovy. Zarówno Java jak i Groovy mogą rozszerzać klasy JavaFX. Skrypty Groovy mogą być używane w plikach FXML i są doskonałym zamiennikiem wycofanych skryptów Nashorn.