JavaFX z Arią - powrót do strony głównej

Klasa GraphicsContext

Klasa używana to wydawania poleceń rysowania na canvas z użyciem bufora.

Każde polecenie umieszcza niezbędne parametry w buforze, gdzie później są renderowane do obrazu w węźle Canvas przez wątek renderujący na końcu cyklu.

Każdy obiekt Canvas zawiera jeden GraphicsContext i jeden bufor. Kontekst nie jest związany z żadną konkretną sceną i może być modyfikowany w jakimkolwiek wątku, o ile jest używany przez jeden wątek naraz. Gdy Canvas jest umieszczone na scenie, może być modyfikowany wyłącznie z głównego wątku aplikacji JavaFX.

Wywołanie jakiejkolwiek metody GraphicsContext oznacza modyfikowanie canvas i podlega tym samy regułom działania w wątku.

GraphicsContext zarządza także stosem stanów obiektów, które można zapamiętać lub odtworzyć w dowolnym momencie.

GraphicsContext posiada zestaw atrybutów renderowania, które mogą być rozumiane jako zestaw opcji narzędzia do rysowania.