JavaFX z Arią - powrót do strony głównej

FXML tutorial (19) – wiązanie wyrażeń

Plik listing19_expressions_binding.fxml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?import javafx.scene.layout.VBox?>
<?import javafx.scene.control.Label?>
<?import javafx.scene.control.TextField?>
<?import java.lang.Double?>

<VBox xmlns:fx="http://javafx.com/fxml">
	<fx:define>
		<Double fx:id="w" fx:value="100" />
	</fx:define>
	<TextField fx:id="tf" prefWidth="$w" />
	<Label fx:id="lab1" text="${'Wpisałeś: ' + tf.text}" prefWidth="${w * 2}" />


</VBox>

Analizator skąłdni podkreśłi niektóre partie kodu na czerwono, ale kod jest prawidłowy i uruchamia się bez problemów.

Klasa Listing19_expressions_binding.java
package codes;

import javafx.application.Application;
import javafx.fxml.FXMLLoader;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.scene.layout.VBox;
import javafx.stage.Stage;

import java.net.URL;
public class Listing19_expressions_binding extends Application {
  public static void main(String[] args) {
    Application.launch(args);
  }

  @Override
  public void start(Stage stage) {
    try {
      URL fxmlUrl = this.getClass().getClassLoader()
          .getResource("resources/listing19_expressions_binding.fxml");
      VBox root = fxmlUrl != null ? FXMLLoader.load(fxmlUrl) : new VBox();
      Scene scene = new Scene(root, 150, 80);
      stage.setScene(scene);
      stage.show();
    } catch (Exception e) {
      e.printStackTrace();
    }
  }
}

Po uruchomieniu zobaczymy:

Działanie kontrolki
Działanie kntrolki