JavaFX z Arią - powrót do strony głównej

FXML tutorial (18) – użycie %20

Sekwencji %20 używamy do zastępowania spacji w adresach URL.

listing18_percent.fxml
span class="s0"><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?import javafx.scene.layout.VBox?>
<?import javafx.scene.image.Image?>
<?import javafx.scene.image.ImageView?>
<VBox xmlns:fx="http://javafx.com/fxml">
	<fx:define>
		<Image url="@ten%20kwiatek.jpg" fx:id="kwiatek" />
	</fx:define>
	<ImageView image="$kwiatek" />
</VBox>

Analizator składni podkreśli %20 jako nieprawidłowość, ale kod jest prawidłowy i uruchamia się bez problemów.

Listing18_percent.java
package codes;

import javafx.application.Application;
import javafx.fxml.FXMLLoader;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.scene.layout.VBox;
import javafx.stage.Stage;

import java.net.URL;

public class Listing18_percent extends Application {
  public static void main(String[] args) {
    Application.launch(args);
  }

  @Override
  public void start(Stage stage) {
    try {
      URL fxmlUrl = this.getClass().getClassLoader()
          .getResource("resources/listing18_percent.fxml");
      VBox root = fxmlUrl != null ? FXMLLoader.load(fxmlUrl) : new VBox();
      Scene scene = new Scene(root, 300, 250);
      stage.setScene(scene);
      stage.show();
    } catch (Exception e) {
      e.printStackTrace();
    }
  }
}

Po uruchomieniu zobaczymy:
Widok po uruchomieniu aplikacji

Widok po uruchomieniu aplikacji