JavaFX z Arią - powrót do strony głównej

FXML tutorial (17) – internacjonalizacja

Plik listing17_en.properties

Plik właściwości dla języka angielskiego.

lab1Text = Your decision?
but1Text = Yes
but2Text = No
but3Tex
Plik listing17_pl.properties

Plik właściwości dla języka polskiego.

lab1Text = Twoja decyzja?
but1Text = Tak
but2Text = Nie
but3Text = Anuluj
Plik listing17.fxml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?import javafx.scene.layout.VBox?>
<?import javafx.scene.layout.HBox?>
<?import javafx.scene.control.Label?>
<?import javafx.scene.control.Button?>

<VBox xmlns:fx="http://javafx.com/fxml">
	<Label fx:id="lab1" text="%lab1Text" />
	<HBox fx:id="hbox">
		<Button fx:id="but1" text="%but1Text" />
		<Button fx:id="but2" text="%but2Text" />
		<Button fx:id="but3" text="%but3Text" />
	</HBox>
</VBox>
Klasa Listing17.java

Klasa urucchmiająca. Ponieważ lokalizacja została ustawiona na język angielski napisy na kontrolkach wyświetlą się w języku angielskim.

package codes;

import javafx.application.Application;
import javafx.fxml.FXMLLoader;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.scene.layout.VBox;
import javafx.stage.Stage;

import java.net.URL;
import java.util.Locale;
import java.util.ResourceBundle;

public class Listing17_resource_bundles extends Application {
  public static void main(String[] args) {
    Application.launch(args);
  }

  @Override
  public void start(Stage stage) {
    try {
      URL fxmlUrl = this.getClass().getClassLoader()
          .getResource("resources/listing17.fxml");
      Locale.setDefault(Locale.of("en"));
      String resPath = "resources/listing17";
      ResourceBundle rb = ResourceBundle.getBundle(resPath);
      VBox root = fxmlUrl != null ? FXMLLoader.load(fxmlUrl, rb) : new VBox();
      Scene scene = new Scene(root, 150, 80);
      stage.setScene(scene);
      stage.show();
    } catch (Exception e) {
      e.printStackTrace();
    }
  }
  @Override
  public void stop(){
    Locale.setDefault(Locale.of("pl"));
  }
}

Po uruchomieniu zobaczymy:

Kontroli po angielsku
Kontrolki po angielsku