Logo języka Groovy

Zalety języka Groovy

Język Groovy:

 • jest językiem obiektowym.
 • jest językiem wysokiego poziomu i automatycznie zarządza pamięcią.
 • jest językiem JVM, a zatem jest kompilowany do kodu bajtowego, co umożliwia łatwe stosowanie wraz z językiem Java i innymi językami JVM, np klasa Groovy może rozszerzać klasę Java, implementować interfejsy Java, a obiekty Java mogą być używane w klasach Groovy.
 • jest językiem dynamicznym
 • jest również językiem skryptowym, co oznacza że można w nim pisać skrypty. Skrypty moga być wykorzystywane np. w FXML. Groovy ma własne Groovy Scripting API umożliwiające pełne wykorzystanie możliwości języka.
 • ma składnię podobną do języka Java, ale to podobieństwo jest mylące i w większości przypadków nie da się łatwo kodu Java przetłumaczyć na Groovy, a zwłaszcza odwrotnie. Groovy ma znacznie więcej słów kluczowych i znacznie więcej operatorów niż Java.
 • nie ma własnego systemu ‘okienek’. Do budowy interfejsów użytkownika można wykorzystać Swing i JavaFX.
 • może być używany do tworzenia aplikacji webowych. Servlet napisany w Groovy nosi nazwę groovlet.
 • jest stale rozwijany.
 • ma rozbudowany ekosystem: Grails, Gradle, Spock, GPars, Ratpack, Griffon, geb, SDKMAN!, BeakerX, Micronaut, Infrastructor i inne.
 • jest obsługiwany przez liczne IDE i edytory.
 • teoretycznie jest łatwy do nauczenia, szczególnie dla programistów Java. W praktyce programista Java uczący się Grovy często zastanawia się, czy to co chce napisać można prościej napisać w Groovy czy nie.

Groovy obsługuje:

 • domknięcia
 • przeciążanie operatorów
 • opcjonalne typowanie i wnioskowanie o typie
 • statyczne typowanie i statyczną kompilację
 • programowanie funkcyjne
 • DSL
 • metaprogramowanie (w czasie kompilacji i podczas uruchomienia)
 • przepytywanie kolekcji w stylu SQL

Groovy ma wiele ułatwień w zakresie między innymi:

 • testowania kodu
 • obsługi kolekcji
 • obsługi wyrażeń regularnych
 • pracy z JSON, XML, YAML, TOML, Ant, bazami danych