JavaFX z Arią - powrót do strony głównej

JavaFX canvas: rysowanie prostokąta

Metoda void strokeRect(double x, double y, double w, double h)

x – współrzędna x lewego górnego wierzchołka.

y – współrzędna y lewego górnego wierzchołka.

w – szerokość prostokąta

h – wysokość prostokąta.

Rysuje kontur prostokąta.

Podlega atrybutom wspólnym i atrybutom obwiedni.

Klasa Listing25_21a

Ściągnij klasę Listing25_21a

package rozdzial25c;

import javafx.application.Application;
import javafx.application.Platform;
import javafx.scene.Group;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.scene.canvas.Canvas;
import javafx.scene.canvas.GraphicsContext;
import javafx.stage.Stage;

public class Listing25_21a extends Application {

  public static void main(String[] args) {
    Application.launch(args);
  }

  @Override
  public void start(Stage stage) {
    try {
      Group root = new Group();
      Canvas cv = new Canvas(300, 300);
      GraphicsContext gc = cv.getGraphicsContext2D();
      //-
      gc.strokeRect(50,50,200,100);
      //-
      root.getChildren().add(cv);
      Scene scene = new Scene(root);
      stage.setScene(scene);
      stage.setTitle("Metoda strokeRect");
      stage.setOnCloseRequest(e -> Platform.exit());
      stage.show();

    } catch (Exception e) {
      e.printStackTrace();
    }
  }
}

Ustawione są jedynie domyślne atrybuty renderowania.

Wynik uruchomienia klasy (Rys. 25_03):

Metoda strokeRect
Rys. 25_03. Metoda strokeRect

Metoda void fillRect(double x, double y, double w, double h)

x – współrzędna x lewego górnego wierzchołka.

y – współrzędna y lewego górnego wierzchołka.

w – szerokość prostokąta

h – wysokość prostokąta.

Rysuje wypełnienie prostokąta.

Podlega atrybutom wspólnym i atrybutom wypełnienia

Klasa Listing25_21b

Ściągnij klasę Listing25_21b

package rozdzial25c;

import javafx.application.Application;
import javafx.application.Platform;
import javafx.scene.Group;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.scene.canvas.Canvas;
import javafx.scene.canvas.GraphicsContext;
import javafx.stage.Stage;

public class Listing25_21b extends Application {

  public static void main(String[] args) {
    Application.launch(args);
  }

  @Override
  public void start(Stage stage) {
    try {
      Group root = new Group();
      Canvas cv = new Canvas(300, 300);
      GraphicsContext gc = cv.getGraphicsContext2D();
      //-
      gc.fillRect(50,50,200,100);
      //-
      root.getChildren().add(cv);
      Scene scene = new Scene(root);
      stage.setScene(scene);
      stage.setTitle("Metoda fillRect");
      stage.setOnCloseRequest(e -> Platform.exit());
      stage.show();

    } catch (Exception e) {
      e.printStackTrace();
    }
  }
}

Ustawione są jedynie domyślne atrybuty renderowania.

Wynik uruchomienia klasy (Rys. 25_04):

Metoda fillRect
Rys. 25_04. Metoda fillRect

Warto zapamiętać

  gc.setGlobalAlpha(0.8);
  gc.setFill(Color.BLUE);
  gc.setStroke(Color.GRAY);
  gc.setLineWidth(10);
  gc.strokeRect(50,50,200, 100);
  gc.fillRect(50,50,200,100);
Kontur i wypełnienie
Rys. 25_05. Kontur i wypełnienie

Na rys. 25_05 połowa szerokości konturu jest zasłonięta później narysowanym wypełnieniem i widać mieszanie się
kolorów ponieważ nieprzezroczystość jest ustawiona na 0.8

  gc.setGlobalAlpha(0.8);
  gc.setFill(Color.BLUE);
  gc.setStroke(Color.GRAY);
  gc.setLineWidth(10);
  gc.fillRect(50,50,200,100);
  gc.strokeRect(50,50,200, 100);
Wypełnienie i kontur
Rys. 25_06. Wypełnienie i kontur

Na rys. 25_06 połowa szerokości konturu zasłania narysowane wcześniej wypełnienie. Widać mieszanie się kolorów ponieważ nieprzezroczystość jest ustawiona na 0.8.

W obu przypadkach kolor wynikowy wynika z atrybutu BLEND MODE ustawionego na SRC_OVER. Przy zastosowaniu innego sposobu kompozycji kolorów otrzymalibyśmy inny efekt. Wszystko zostanie dokładnie omówione i pokazane w dalszym ciągu tekstu.