JavaFX z Arią - powrót do strony głównej

FXML tutorial (4) – instrukcja ‘compile’

Listing05_fxscript_compile.java

Typowa klasa uruchamiająca.

package codes;

import javafx.application.Application;
import javafx.fxml.FXMLLoader;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.scene.layout.VBox;
import javafx.stage.Stage;

import java.net.URL;

public class Listing05_fxscript_compile extends Application {
  public static void main(String[] args) {
    Application.launch(args);
  }

  @Override
  public void start(Stage stage) {
    try {
      URL fxmlUrl = this.getClass().getClassLoader()
          .getResource("resources/listing05_fxscript_compile.fxml");
      VBox root = fxmlUrl != null ? FXMLLoader.load(fxmlUrl) : new VBox();
      Scene scene = new Scene(root, 150, 80);
      stage.setScene(scene);
      stage.show();
    } catch (Exception e) {
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
listing05_fxscript_compile.fxml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?language groovy?>
<?import javafx.scene.layout.VBox?>
<?import javafx.scene.layout.HBox?>
<?import javafx.scene.control.Label?>
<?import javafx.scene.control.Button?>

<VBox xmlns:fx="http://javafx.com/fxml">
	<Label fx:id="lab1" text="Twoja decyzja?" />
	<HBox fx:id="hbox">
		<Button fx:id="but1" text="Tak" onAction="showText1()" />
		<Button fx:id="but2" text="Nie" onAction="showText2()" />
		<Button fx:id="but3" text="Anuluj" onAction="showText3()" />
	</HBox>
	<?compile true?>
	<fx:script>
		def showText1() {
			lab1.setText("Wybrałeś 'Tak'")
		}
		def showText2() {
			lab1.setText("Wybrałeś 'Nie'")
		}
		def showText3() {
			lab1.setText("Wybrałeś 'Anuluj'")
		}
	</fx:script>
</VBox>

O różnicy między kompilacjami skryptów pisałem wcześniej.
Skrypt *.groovy jest zawsze kompilowany do pliku *.class.
Instrukcja <?compile true?> albo <?compile> oznacza prośbę o skompilowanie skryptu do CompiledScript. Instrukcja <?compile false?> odwołuje prośbę o kompilację do tego obiektu.
Instrukcja compile jeśli występuje musi być umieszczona przed znacznikiem <fx:script>. W pliku FXML może wystąpić więcej niż jeden raz. Instrukcje true i false mogą się przeplatać.