JavaFX z Arią - powrót do strony głównej

FXML tutorial (23) – animacja kształtu w FXML

listing23_animation.fxml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<?import javafx.scene.layout.StackPane?>

<?import javafx.scene.shape.Circle?>
<StackPane xmlns="http://javafx.com/javafx/19" xmlns:fx="http://javafx.com/fxml/1" fx:controller="codes.Listing23_Controller">
   <Circle fx:id="circle" centerX="150" centerY="150" fill="deepskyblue"/>
</StackPane>
Listing23_Controller.java
package codes;

import javafx.animation.KeyFrame;
import javafx.animation.KeyValue;
import javafx.animation.Timeline;
import javafx.fxml.FXML;
import javafx.fxml.Initializable;
import javafx.scene.shape.Circle;
import javafx.util.Duration;

import java.net.URL;
import java.util.ResourceBundle;

public class Listing23_Controller implements Initializable {

  @FXML
  private Circle circle ;

  @Override
  public void initialize(URL location, ResourceBundle resources) {
    KeyValue kv1 = new KeyValue(circle.radiusProperty(), 10);
    KeyFrame kf1 = new KeyFrame(Duration.millis(0), kv1);
    //-
    KeyValue kv2 = new KeyValue(circle.radiusProperty(), 80);
    KeyFrame kf2 = new KeyFrame(Duration.millis(1500), kv2);
    //-
    KeyValue kv3 = new KeyValue(circle.radiusProperty(), 10);
    KeyFrame kf3 = new KeyFrame(Duration.millis(3000), kv3);
    //-
    KeyValue kv4 = new KeyValue(circle.radiusProperty(), 0);
    KeyFrame kf4 = new KeyFrame(Duration.millis(4500), kv4);
    //-
    Timeline timeline = new Timeline();
    timeline.getKeyFrames().addAll(kf1, kf2, kf3, kf4);
    timeline.setCycleCount(1);
    timeline.play();
  }
}
Listing23_animation
package codes;

import javafx.application.Application;
import javafx.fxml.FXMLLoader;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.scene.layout.StackPane;
import javafx.stage.Stage;

import java.net.URL;

public class Listing23_animation extends Application {
  public static void main(String[] args) {
    Application.launch(args);
  }

  @Override
  public void start(Stage stage) {
    try {
      URL fxmlUrl = this.getClass().getClassLoader()
          .getResource("resources/listing23_animation.fxml");
      StackPane root = fxmlUrl != null ? FXMLLoader.load(fxmlUrl) : new StackPane();
      Scene scene = new Scene(root, 300, 300);
      stage.setScene(scene);
      stage.setTitle("Szachownica");
      stage.show();
    } catch (Exception e) {
      e.printStackTrace();
    }
  }
}

Po uruchomieniu klasy zobaczymy animację elementu Circle.