JavaFX z Arią - powrót do strony głównej

FXML tutorial (22) – element JavaFX Canvas w FXML

Listing22_Controller.java
package codes;

import javafx.fxml.FXML;
import javafx.fxml.Initializable;
import javafx.scene.canvas.Canvas;
import javafx.scene.canvas.GraphicsContext;
import javafx.scene.paint.Color;

import java.net.URL;
import java.util.ResourceBundle;

public class Listing22_Controller implements Initializable {

  @FXML
  private Canvas cv ;
  private GraphicsContext gc ;
  @FXML
  private void drawChessboard(double x, double y, double size) {
    for (int i = 0; i < 8; i++) {
      for (int j = 0; j < 8; j++) {
        if ((i + j) % 2 != 0) {
          gc.fillRect(x, y, size / 8.0, size / 8.0);
        }
        gc.translate(size / 8.0, 0);
      }
      gc.translate(-size, size / 8.0);
    }
    gc.strokeRect(x, y - size, size, size);
  }
  @Override
  public void initialize(URL location, ResourceBundle resources) {
    gc = cv.getGraphicsContext2D();
    gc.setFill(Color.BLACK);
    gc.setStroke(Color.BLACK);
    gc.setFill(Color.BLACK);
    gc.setStroke(Color.BLACK);
    drawChessboard(50, 50, 300);
  }


}
listing22_canvas.fxml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<?import javafx.scene.canvas.Canvas?>
<?import javafx.scene.Group?>
<Group xmlns="http://javafx.com/javafx/19" xmlns:fx="http://javafx.com/fxml/1" fx:controller="codes.Listing22_Controller">
   <Canvas fx:id="cv" height="400" width="400" />
</Group>
Listing22_xanvas.java

Klasa uruchamiająca.

package codes;

import javafx.application.Application;
import javafx.fxml.FXMLLoader;
import javafx.scene.Group;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.stage.Stage;

import java.net.URL;

public class Listing22_canvas extends Application {
  public static void main(String[] args) {
    Application.launch(args);
  }

  @Override
  public void start(Stage stage) {
    try {
      URL fxmlUrl = this.getClass().getClassLoader()
          .getResource("resources/listing22_canvas.fxml");
      Group root = fxmlUrl != null ? FXMLLoader.load(fxmlUrl) : new Group();
      Scene scene = new Scene(root, 400, 400);
      stage.setScene(scene);
      stage.setTitle("Szachownica");
      stage.show();
    } catch (Exception e) {
      e.printStackTrace();
    }
  }
}

Po uruchomieniu zobaczymy:

Szachownica