JavaFX z Arią - powrót do strony głównej

Animacja poklatkowa z gifów

Gdy mamy klatki animacji w postaci np. gifów zamiast szukać programu do utworzenia animowanego gifa – możemy przygotować animację z użyciem klasy Animation

Tutaj zakładamy, że każda klatka animacji wyświetla się przez ten sam czas, co można łatwo zmienić umieszczając odpowiednie wartości Duration> w obiektach klasy KeyFrame.

Klasa Listing14c_05

Ściągnij klasę Listing14c_05.zip

package rozdzial14c;

import javafx.animation.Animation;
import javafx.animation.KeyFrame;
import javafx.animation.KeyValue;
import javafx.animation.Timeline;
import javafx.application.Application;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.scene.image.Image;
import javafx.scene.image.ImageView;
import javafx.scene.layout.StackPane;
import javafx.stage.Stage;
import javafx.util.Duration;

import java.io.FileInputStream;
import java.io.FileNotFoundException;

public class Listing14c_05 extends Application {
  private Image gif1, gif2, gif3, gif4, gif5, gif6, gif7, gif8, gif9, 
  gif10, gif11, gif12, gif13;

  public static void main(String[] args) {
    Application.launch(args);
  }

  @Override
  public void init() {

    try {
      gif1 = new Image(new FileInputStream(
          "rozdzial14c/src/rozdzial14c/zaba-smut_01.gif"));
      gif2 = new Image(new FileInputStream(
          "rozdzial14c/src/rozdzial14c/zaba-smut_02.gif"));
      gif3 = new Image(new FileInputStream(
          "rozdzial14c/src/rozdzial14c/zaba-smut_03.gif"));
      gif4 = new Image(new FileInputStream(
          "rozdzial14c/src/rozdzial14c/zaba-smut_04.gif"));
      gif5 = new Image(new FileInputStream(
          "rozdzial14c/src/rozdzial14c/zaba-smut_05.gif"));
      gif6 = new Image(new FileInputStream(
          "rozdzial14c/src/rozdzial14c/zaba-smut_06.gif"));
      gif7 = new Image(new FileInputStream(
          "rozdzial14c/src/rozdzial14c/zaba-smut_07.gif"));
      gif8 = new Image(new FileInputStream(
          "rozdzial14c/src/rozdzial14c/zaba-smut_08.gif"));
      gif9 = new Image(new FileInputStream(
          "rozdzial14c/src/rozdzial14c/zaba-smut_09.gif"));
      gif10 = new Image(new FileInputStream(
          "rozdzial14c/src/rozdzial14c/zaba-smut_10.gif"));
      gif11 = new Image(new FileInputStream(
          "rozdzial14c/src/rozdzial14c/zaba-smut_11.gif"));
      gif12 = new Image(new FileInputStream(
          "rozdzial14c/src/rozdzial14c/zaba-smut_12.gif"));
      gif13 = new Image(new FileInputStream(
          "rozdzial14c/src/rozdzial14c/zaba-smut_13.gif"));
    } catch (FileNotFoundException e) {
      e.printStackTrace();
    }
  }

  @Override
  public void start(Stage stage) {
    try {
      int x = 120;
      StackPane root = new StackPane();
      ImageView iv = new ImageView(gif1);
      root.getChildren().add(iv);
      Scene scene = new Scene(root);
      stage.setScene(scene);
      stage.show();

      //-
      KeyValue kv1 = new KeyValue(iv.imageProperty(), gif1);
      KeyFrame kf1 = new KeyFrame(Duration.millis(0), kv1);
      //-
      KeyValue kv2 = new KeyValue(iv.imageProperty(), gif2);
      KeyFrame kf2 = new KeyFrame(Duration.millis(x), kv2);
      //-
      KeyValue kv3 = new KeyValue(iv.imageProperty(), gif3);
      KeyFrame kf3 = new KeyFrame(Duration.millis(2 * x), kv3);
      //-
      KeyValue kv4 = new KeyValue(iv.imageProperty(), gif4);
      KeyFrame kf4 = new KeyFrame(Duration.millis(3 * x), kv4);
      //-
      KeyValue kv5 = new KeyValue(iv.imageProperty(), gif5);
      KeyFrame kf5 = new KeyFrame(Duration.millis(4 * x), kv5);
      //-
      KeyValue kv6 = new KeyValue(iv.imageProperty(), gif6);
      KeyFrame kf6 = new KeyFrame(Duration.millis(5 * x), kv6);
      //-
      KeyValue kv7 = new KeyValue(iv.imageProperty(), gif7);
      KeyFrame kf7 = new KeyFrame(Duration.millis(6 * x), kv7);
      //-
      KeyValue kv8 = new KeyValue(iv.imageProperty(), gif8);
      KeyFrame kf8 = new KeyFrame(Duration.millis(7 * x), kv8);
      //-
      KeyValue kv9 = new KeyValue(iv.imageProperty(), gif9);
      KeyFrame kf9 = new KeyFrame(Duration.millis(8 * x), kv9);
      //-
      KeyValue kv10 = new KeyValue(iv.imageProperty(), gif10);
      KeyFrame kf10 = new KeyFrame(Duration.millis(9 * x), kv10);
      //-
      KeyValue kv11 = new KeyValue(iv.imageProperty(), gif11);
      KeyFrame kf11 = new KeyFrame(Duration.millis(10 * x), kv11);
      //-
      KeyValue kv12 = new KeyValue(iv.imageProperty(), gif12);
      KeyFrame kf12 = new KeyFrame(Duration.millis(11 * x), kv12);
      //-
      KeyValue kv13 = new KeyValue(iv.imageProperty(), gif13);
      KeyFrame kf13 = new KeyFrame(Duration.millis(12 * x), kv13);
      //-
      Timeline timeline = new Timeline();
      timeline.getKeyFrames().addAll(kf1, kf2, kf3, kf4, kf5,
          kf6, kf7, kf8, kf9, kf10, kf11, kf12, kf13);
      timeline.setCycleCount(Animation.INDEFINITE);
      timeline.play();

    } catch (Exception e) {
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
Wynik

Gdy uruchomimy klasę zobaczymy odtwarzaną w pętli animację.

Animowany gif - żaba
Animowany gif – żaba