JavaFX z Arią - powrót do strony głównej

FXML tutorial (8) – tworzenie obiektów (1)

Użycie elementów

Obiekty w FXML tworzymy m. in. przez użycie elementów scenografu, tak jak pokazywałem to wielokrotnie:

<HBox>
...
</HBox>

Użycie fx:value

Klasy immutable np. String zazwyczaj zawierają statyczną metodę String.valueOf(). W języku FXML możemy zapisać to jako <String fx:value="Tak"/>.

listing08_fxvalue.fxml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?language groovy?>
<?import javafx.scene.layout.VBox?>
<?import javafx.scene.layout.HBox?>
<?import javafx.scene.control.Label?>
<?import javafx.scene.control.Button?>
<?import java.lang.String?>

<VBox xmlns:fx="http://javafx.com/fxml">
	<Label fx:id="lab1" text="Twoja decyzja?" />
	<HBox fx:id="hbox">
		<Button fx:id="but1" onAction="showText1();">
			<text>
				<String fx:value="Tak" />
			</text>
		</Button>
		<Button fx:id="but2" text="Nie" onAction="showText2()" />
		<Button fx:id="but3" text="Anuluj" onAction="showText3()" />
	</HBox>
	<fx:script>
		def showText1() {
		lab1.setText("Wybrałeś 'Tak'")
		}
		def showText2() {
		lab1.setText("Wybrałeś 'Nie'")
		}
		def showText3() {
		lab1.setText("Wybrałeś 'Anuluj'")
		}
	</fx:script>
</VBox>
listing08_fxvalue.java
package codes;

import javafx.application.Application;
import javafx.fxml.FXMLLoader;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.scene.layout.VBox;
import javafx.stage.Stage;

import java.net.URL;
public class Listing08_fxvalue extends Application {
  public static void main(String[] args) {
    Application.launch(args);
  }

  @Override
  public void start(Stage stage) {
    try {
      URL fxmlUrl = this.getClass().getClassLoader()
          .getResource("resources/listing08_fxvalue.fxml");
      VBox root = fxmlUrl != null ? FXMLLoader.load(fxmlUrl) : new VBox();
      Scene scene = new Scene(root, 150, 80);
      stage.setScene(scene);
      stage.show();
    } catch (Exception e) {
      e.printStackTrace();
    }
  }
}

Po uruchomieniu klasy i kliknięciu przycisku zobaczymy odpowiedni napis:

Okno aplikacji
Okno aplikacji po kliknięciu przycisku ‘Tak’