JavaFX z Arią - powrót do strony głównej

FXML tutorial (6) – użycie CSS (stylizacja)

Najprostszym sposobem użycia kaskadowych arkuszy stylów jest wstawienie znacznika <stylesheets> do elementu root.

Arkusz stylów but06.css
.button{	
	-fx-font-size: 18px;
}
.small-button{
	-fx-font-size: 15px;
}
#but2 {
	-fx-font-size: 21px;
}
Plik FXML listing06_css.fxml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?language groovy?>
<?import javafx.scene.layout.VBox?>
<?import javafx.scene.layout.HBox?>
<?import javafx.scene.control.Label?>
<?import javafx.scene.control.Button?>
<?import java.net.URL?>

<VBox xmlns:fx="http://javafx.com/fxml">
	<stylesheets>
		<URL value="@but06.css" />
	</stylesheets>
	<Label fx:id="lab1" text="Twoja decyzja?" />
	<HBox fx:id="hbox">
		<Button fx:id="but1" text="Tak" onAction="showText1();" />
		<Button fx:id="but2" text="Nie" onAction="showText2()" />
		<Button styleClass="small-button" fx:id="but3" text="Anuluj" onAction="showText3()" />
	</HBox>
	<fx:script>
		def showText1() {
		lab1.setText("Wybrałeś 'Tak'")
		}
		def showText2() {
		lab1.setText("Wybrałeś 'Nie'")
		}
		def showText3() {
		lab1.setText("Wybrałeś 'Anuluj'")
		}
	</fx:script>
</VBox>
Układ projektu
Układ projekt

Lokalizator @ określa położenie pliku względem pliku FXML. Lokalizator @/ określa położenie względem ścieżki klas, w tym wypadku względem folderu src.
Lokalizacja @but06.css oraz @/resources/but06.css określają tę samą lokalizację.
Trzeci z przycisków ma indywidualnie określoną klasę CSS przez dodanie atrybutu styleClass="small-button"

Klasa Listing06_css.java

Klasa uruchamiająca.

package codes;

import javafx.application.Application;
import javafx.fxml.FXMLLoader;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.scene.layout.VBox;
import javafx.stage.Stage;

import java.net.URL;
public class Listing06_css extends Application {
  public static void main(String[] args) {
    Application.launch(args);
  }

  @Override
  public void start(Stage stage) {
    try {
      URL fxmlUrl = this.getClass().getClassLoader()
          .getResource("resources/listing06_css.fxml");
      VBox root = fxmlUrl != null ? FXMLLoader.load(fxmlUrl) : new VBox();
      Scene scene = new Scene(root, 200, 100);
      stage.setScene(scene);
      stage.show();
    } catch (Exception e) {
      e.printStackTrace();
    }
  }
}

Po uruchomieniu klasy zobaczymy:

Widok po uruchomieniu klasy
Widok po uruchomieniu klasy