JavaFX z Arią - powrót do strony głównej

FXML tutorial (12) – tworzenie obiektów (5)

Znacznik <fx:constant>

Znacznik <fx:constant> służy do wczytywania stałej klasy. W podanym przykładzie ustawiamy zmienną minHeight przycisku na wartość stałej Button.USE_PREF_SIZE.

Plik listing12_fxconstant.fxml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?language groovy?>
<?import javafx.scene.layout.VBox?>
<?import javafx.scene.layout.HBox?>
<?import javafx.scene.control.Label?>
<?import javafx.scene.control.Button?>
<?import java.lang.String?>
<?import java.lang.Double?>

<VBox xmlns:fx="http://javafx.com/fxml">
	<Label fx:id="lab1" text="Twoja decyzja?" />
	<HBox fx:id="hbox">
		<Button fx:id="but1" onAction="showText1();">
				<String fx:value="Tak" />
			<prefHeight>
				<Double fx:value="50" />
			</prefHeight>
			<minHeight>
				<Button fx:constant="USE_PREF_SIZE" />
			</minHeight>
		</Button>
		<Button fx:id="but2" text="Nie" onAction="showText2()" />
		<Button fx:id="but3" text="Anuluj" onAction="showText3()" />
	</HBox>
	<fx:script>
		def showText1() {
		lab1.setText("Wybrałeś 'Tak'")
		}
		def showText2() {
		lab1.setText("Wybrałeś 'Nie'")
		}
		def showText3() {
		lab1.setText("Wybrałeś 'Anuluj'")
		}
	</fx:script>
</VBox>
Klasa Listing12_fxconstant.java

Klasa uruchamiająca.

package codes;

import javafx.application.Application;
import javafx.fxml.FXMLLoader;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.scene.layout.VBox;
import javafx.stage.Stage;

import java.net.URL;
public class Listing12_fxconstant extends Application {
  public static void main(String[] args) {
    Application.launch(args);
  }

  @Override
  public void start(Stage stage) {
    try {
      URL fxmlUrl = this.getClass().getClassLoader()
          .getResource("resources/listing12_fxconstant.fxml");
      VBox root = fxmlUrl != null ? FXMLLoader.load(fxmlUrl) : new VBox();
      Scene scene = new Scene(root, 150, 80);
      stage.setScene(scene);
      stage.show();
    } catch (Exception e) {
      e.printStackTrace();
    }
  }
}

Po uruchomieniu klasy zobaczymy:

Widok po uruchomieniu aplikacji
Widok po uruchomieniu aplikacji