JavaFX z Arią - powrót do strony głównej

Ewaluacja skryptu z użyciem Bindings

Nasz projekt aktualnie wygląda tak:
Widok projketu

Ewaluujemy skrypt z pliku używając metody ScriptEngine Object eval(Reader script, Bindings bindings)

Klasa E05_EvalScriptWithBindings
package jsr223groovy;

import javax.script.*;
import java.io.IOException;
import java.io.Reader;
import java.nio.file.Files;
import java.nio.file.Path;
import java.nio.file.Paths;

public class E05_EvalScriptWithBindings {
	public static void main(String[] args) {
		//Bindings params = new SimpleBindings();
		SimpleBindings params = new SimpleBindings();
		params.put("a", 125);
		params.put("b", 4);

		String fileName = "src/scripts/skrypt3.groovy";
		Path path = Paths.get(fileName);
		if (! Files.exists(path) ) {
			System.out.println(path.toAbsolutePath() + " nie istnieje.");
			return;
		}
		ScriptEngineManager sem = new ScriptEngineManager();
		ScriptEngine se = sem.getEngineByName("Groovy");
		try {
			Reader reader = Files.newBufferedReader(path);
			se.eval(reader, params);
		}
		catch (IOException | ScriptException e) {
			e.printStackTrace();
		}
	}
}
Skrypt skrypt3.groovy
package scripts

def dividing(int a, int b){
  def a1 = a.intdiv(b)
  def a2 = a % b
  def res = [a1, a2] as int[]
  return res;
}
result = dividing(a,b)
println("dividing($a, $b) = $result")

Po uruchomieniu klasy na konsoli zobaczymy:

dividing(125, 4) = [31, 1]
Klasa module-info.java
module jsr223groovy {

  requires org.apache.groovy;

  requires java.scripting;
  requires java.sql;
}