Utworzenie biblioteki

W jednym z poprzednich wpisów pokazałem jak zainstalować JavaFX 18.
Uruchamiamy IntelliJ IDEA.
Klikamy opcję menu File/Project Structure/Global Libraries.
W oknie ‘Project Structure’ klikamy Java (Rys. 1).

2022-06-11_10-11-55
Rys. 1

W oknie ‘Select Library File’ wyszukujemy folder lib w bibliotece javafx-sdk (Rys.2).

2022-06-11_10-15-39
Rys. 2

Klikamy przycisk OK.
W oknie ‘Choose Modules’ wybieramy moduł, do którego będzie dołączona biblioteka i klikamy przycisk OK albo klikamy przycisk Cancel jeśli biblioteki, na razie, nie chcemy dodawać do konkretnego modułu (Rys. 3).

2022-06-11_10-19-51
Rys. 3

Zakładam że wybrałeś przycisk Cancel.
W oknie ‘Project Structure’ zmieniamy nazwę biblioteki z ‘lib’ na ‘javafx’ i klikamy przycisk Apply (Rys. 4).

2022-06-11_10-23-22
Rys. 4

Klikamy pierwszy przycisk + pod etykietką ‘Name’ i w oknie ‘Attach Files or Directories …’ wybieramy plik src.zip (Rys. 5).

2022-06-11_10-41-09
Rys. 5

Klikamy przycisk OK.
W oknie ‘Detected Roots’ klikamy przycisk OK (Rys. 6).

2022-06-11_10-42-55
Rys. 6

Ponownie klikamy pierwszy przycisk + pod etykietką ‘Name’ i w oknie ‘Attach Files or Directories …’ wybieramy opcję api (Rys. 7).

2022-06-11_10-48-18
Rys. 7

Klikamy przycisk OK.
W oknie ‘Choose Categories …’ wybieramy opcję JavaDocs i klikamy przycisk OK.
W podobny sposób możemy wybrać ‘jmods’ jako Native Library Location
W oknie ‘Project Structure’ klikamy przycisk Apply (Rys. 8), a następnie przycisk OK.

2022-06-11_10-53-51
Rys. 8

Biblioteka ‘javafx’ została utworzona.

Dodanie biblioteki do modułu

Bibliotekę do modułu dodajemy w oknie ‘Project Structure’na zakładce ‘Dependencies’. Klikamy przycisk +, wybieramy opcję ‘Library’ (Rys. 9).

2022-06-11_11-00-55
Rys. 9

W oknie ‘Choose Libraries’ wybieramy bibliotekę ‘javafx’ i klikamy przycisk Add Selected (Rys. 10).

2022-06-11_11-03-52
Rys. 10

W oknie ‘Project Structure’ zaznaczamy bibliotekę ‘javafx’ i klikamy przycisk OK (Rys.11).

2022-06-11_11-07-53
Rys. 11

Biblioteka została dodana do modułu.