Zielony Smok, logo witryny

Biblioteka JavaFX w IntelliJ IDEA

Zakładam, że JavaFX jest zainstalowana jak opisałam w poprzednim poście.
1. Uruchamiamy IntelliJ IDEA.
2. Klikamy File\Project Structure … w głównym menu (Rys. 1).

Opcje menu
Rys. 1. Opcje menu

2. Przechodzimy do opcji Global Libraries i klikamy znak + a następnie opcję ‘Java’ (Rys. 2).

Tworzenie biblioteki
Rys. 2. Następne opcje menu

3. W oknie ‘Select Library Files’ wybieramy folder ‘lib’ w folderze ‘javafx-sdk-17’ (Rys. 3). Klikamy przycisk OK.

 Okno 'Select Library Files'
Rys. 3. Okno ‘Select Library Files’

4. W oknie ‘Choose Modules’ klikamy Cancel, gdyż tworzymy bibliotekę dla przyszłych zastosowań. W ten sposób dodaliśmy biblioteki JavaFX do projektu (Rys. 4).

Dodane klasy JavaFX
Rys. 4. Dodane klasy JavaFX

5. W polu tekstowym przy etykietce ‘Nane’ zmieniamy nazwę biblioteki na ‘javafx’ i klikamy przycisk Apply. Nazwa biblioteki została zmieniona (Rys. 5).

Zmieniona nazwa biblioteki
Rys. 5. Zmieniona nazwa biblioteki

6. Klikamy pierwszy ze znaków + (Rys. 6).

Znaki plus
Rys. 6. Znaki plus

W oknie “Attach Files or Directories to library ‘javafx'” wybieramy folder ‘jmods’ i klikamy przycisk OK. W oknie ‘Choose …’ wybieramy opcję ‘Native Library Location’ i klikamy przycisk OK (Rys. 7).

Dodanie jmods
Rys. 7. Dodanie ‘jmods’

W oknie project struktur zauważymy zmiany (Rys. 8)

Rys. 8
Rys. 8

7. Ponownie kliknij pierwszy przycisk z Rys. 8. Tym razem wybierz folder ‘api’ i kliknij przycisk OK. W oknie, które się pojawi wybierz ‘JavaDocs’ i kliknij przycisk OK.
8. Ponownie kliknij pierwszy przycisk z Rys. 8. Tym razem wybierz plik src.zip i kliknij przycisk OK. W oknie, które sie pojawi – kliknij OK.
9. W ten sposób biblioteka JavaFX 17 została dodana do IntelliJ IDEA (Rys. 9).

Rys. 9
Rys. 9

10. Kliknij przycisk Apply, aby zaakceptować wszelkie zmiany, a potem przycisk OK, aby powrócić do głównego okna projektu.