Aria Jack Russell terrier, logo działu

Windows 10. Zmiana strony kodowej wiersza polecenia

Sprawdzenie strony kodowej

W pasku menu klikamy narzędzie Lupa i zaczynamy wpisywać Wiersz polecenia (Rys. 065). Po wpisaniu 3 liter nazwa pojawi się w oknie. Klikamy napis, a potem przycisk Tak, aby potwierdzić uruchomienie narzędzia.

Okno narzędzia Lupa
Rys. 65. Okno narzędzia Lupa

Otwiera się okno Wiersza poleceń (Rys 66).

Okno wiersza polecenia
Rys. 66. Okno Wiersza polecenia

Wpisujemy chcp i klikamy Enter (Rys. 67).

Sprawdzenie strony kodowej wiersza polecenia
Rys. 67. Sprawdzenie strony kodowej wiersza polecenia

Widzimy, że używana jest strona kodowa 852 – pozostałość po systemie DOS. W Windows występuje jedynie w Wierszu polecenia.

Załóżmy, że na Pulpicie mamy plik Notatnika tekst.txt, którego treścią jest: Żółtą gęślą zażółć jaźń. Chcemy ten plik wylistować w Wierszu poleceń.

W Wierszu poleceń wpisujemy kolejno polecenia jak na obrazku (Rysunek 68):

Listowanie pliku w innej stronie kodowej
Rys. 68. Listowanie pliku w innej stronie kodowej
  • cd Desktop powoduje zmianę folderu
  • type tekst.txt powoduje wylistowanie

Jako wynik otrzymujemy ‘krzaczki’ wynikające z tego, że Windows koduje pliki używając
strony Cp-1250.

Zmiana strony kodowej Wiersza polecenia

Wpisujemy polecenia jak na obrazku (Rys 69).

Listowanie pliku w tej samej stronie kodowej
Rys. 69. Listowanie pliku w tej samej stronie kodowej
  • chcp 1250 zmienia stronę kodową
  • cd Desktop zmienia folder
  • type tekst.txt listuje plik

Jak widzimy tekst jest widoczny tak jak powinien.

Problemem jest to, że zmiana obowiązuje tylko do zamknięcia Wiersza polecenia. Ale można zmienić stronę kodową wiersza poleceń na stałe.

Zmiana strony kodowej Wiersza polecenia na stałe

Klikamy narzędzie Lupa. Zaczynamy wpisywać regedit. Gdy wpiszemy całe słowo pojawi się opcja regedit (Rys 70).

Okno narzędzia Lupa
Rys. 70. Okno narzędzia Lupa

Klikamy napis aby uruchomić okno rejestru Windows. Klikamy Tak, aby potwierdzić uruchomienie. Otworzy się okno rejestru (Rys 71).

Okno edytora rejestru
Rys. 71. Okno edytora rejestru

W drzewku wyszukaj (Rys. 72):

Komputer/HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/CommandProcessor

Gałąź CommandProcessor rejestru Windows
Rys. 72. Gałąź CommandProcessor

Gdy podświetlisz ten folder, w okienku po prawej stronie kliknij (poza zapisanym obszarem) prawym klawiszem myszy i wybierz Nowy, a potem Wartość ciągu (Rys. 73).

Wybór wartości ciągu
Rys. 73. Wybór wartości ciągu

W oknie pojawi się (Rys. 74):

Różne wartości ciągu
Rys. 74. Różne wartości ciągu

Kliknij ten nowy wpis prawym klawiszem myszy i wybierz Zmień nazwę i wpisz AutoRun (Rys. 75).

Nowy wpis w rejestrze
Rys. 75. Nowy wpis

Kliknij AutoRun prawym klawiszem myszy i wybierz Modyfikuj. Wpisz wartość jak na obrazku (Rys. 76) i kliknij przycisk OK.

Poprawny wpis w rejestrze
Rys. 76. Poprawny wpis

Wpis jest kompletny.

Zamknij okno edytora rejestru.

Teraz, gdy uruchomisz linię poleceń zobaczysz stosowną informację (Rys. 77):

Wiersz polecenia w nowej stronie kodowej
Rys. 77. Wiersz polecenia w nowej stronie kodowej

Strona kodowa została na stałe zmieniona.

Inne strony kodowe

  • ISO-8859-2 – polecenie chcp 28592
  • UTF-8 – polecenie chcp 65001