Zielony Smok

Zdaniem Zielonego Smoka (24)

Myśl o płatnych ekspertach

„ Jaki mamy interes w tym, żeby wierzyć tym, którzy mają interes w tym, żeby nas okłamywać? ” – Zielony Smok