Zielony Smok

Zdaniem Arii (9)

„ Piękno nie jest ani obiektywne ani subiektywne. Piękno jest ewolucyjne i … statystyczne. ” – Aria

Aria z Terierogrodu
Aria z Terierogrodu