Zielony Smok

Komentarz do wyroku TK

„ Prawo do życia bez prawa do śmierci oznacza obowiązek życia i obowiązek cierpienia niezależnie od jego wymiaru. ” – Aria