Zielony Smok

Komentarz do wyroku Trybunału KonstytucyjnegoK

„ Prawo do życia bez prawa do śmierci oznacza obowiązek życia i obowiązek cierpienia niezależnie od jego wymiaru. ” – Aria

Aria z Terierogrodu
Aria z Terierogrodu