Zielony Smok - logo witryny

Biblia – spis treści

Woda oczyszczenia

Inaczej ‘woda święta’.

Przygotowanie

Spalanie czerwonej krowy
Ryc. Spalanie czerwonej krowy (rys. Maciej Krzywcki)

Brano czerwoną krowę bez skazy, na którą jeszcze nie wkładano jarzma. Krowa była zabijana poza obozem w obecności kapłana. Kapłan nabierał nieco krwi na palec i kropił siedem razy krwią od strony wejścia do Namiotu Spotkania. Krowę spalano w całości wraz z zawartością jelit. Była to ofiara za grzech. Do ognia dokładano drewno cedrowe, hizop oraz nitki karmazynowe.

Następnie mąż czysty zbierał popiół z krowy i składał go w miejscu czystym poza obozem. Popiół służył do przygotowywania wody oczyszczenia, która była używana w przypadku zaciągnięcia nieczystości rytualnej, m. in. po kontakcie ze zmarłymi, zabitymi, kośćmi ludzkimi i grobami. (Lb 19,2-16)

Wodę przygotowywano, indywidualnie dla każdego, kto zaciągnął nieczystość.

Do naczynia brano nieco popiołu ze spalonej krowy i zalewano źródlaną wodą.

Następnie czysty mąż brał lodygę hyzopu, zanurzał w wodzie oczyszczenia i kropił namiot, wszystkie sprzęty oraz wszystkich w namiocie oraz tę osobę, która zaciągnęła nieczystość rytualną.

Czyniono tak w tym dniu, trzeciego dnia i siódmego dnia. Od następnego dnia winny był oczyszczony od winy, ale musiał wyprać szaty i wieczorem obmyć się wodą (Lb 19,17-22).

Wody oczyszczenia używano do przygotowywania gorzkiej wody, używanej w próbie gorzkiej wody.


Czasopismo: Blog Zielonego Smoka

Artykuł: nr 99

Autor: Jacek Piechota