Aria

Windows 10: nagranie folderu na CD albo DVD

Do napędu wkładamy pustą płytkę przeznaczoną do nagrania.

Uruchamiamy Eksplorator plików.

Klikamy jednokrotnie na literę napędu zawierającego płytkę.

Wyskakuje okno Nagrywanie dysku. Ustawiamy opcje i klikamy przycisk Dalej (Rys. 282)

Nagrywanie DVD
Rys. 282. Nagrywanie DVD (1)

Przeciągamy folder bazy danej do okna Eksploratora plików (Rys. 283).

Nagrywanie DVD
Rys. 283. Nagrywanie DVD (2)

Klikamy prawym klawiszem myszy w oknie Eksploratora plików i z rozwijanego menu wybieramy opcję Nagraj na dysku CD (Rys. 284).

Nagrywanie DVD
Rys. 284. Nagrywanie DVD (3)

W oknie Nagrywanie na dysku CD ustawiamy opcje i klikamy przycisk Dalej (Rys. 285).

Nagrywanie DVD
Rys. 285. Nagrywanie DVD (4)

Rozpoczyna się nagrywanie (Rys. 286).

Nagrywanie DVD
Rys. 286. Nagrywanie DVD (5)

Baza danych została nagrana na dysk DVD.