Zielony Smok - logo witryny

Biblia – spis treści

Urim i tummim

Urim i tummim
Ryc. Urim i tummim
(rys. Maciej Krzywcki)

Urim (światło) i tummim (doskonałość) były bliżej nie określonymi, małymi przedmiotami (dwoma lub więcej), które arcykapłan nosił na sercu w pektorale, na wierzchu efodu (Wj 28,30).

Urim i tummim służyły do zasięgnięcia opinii Pana poprzez uzyskanie odpowiedzi ‘tak’ albo ‘nie’ (Lb 27,21; 1Sm 14,41-42; 1Sm 28,6) na pytania dotyczące woli Boga wobec Izraela.

Najczęściej przyjmuje się, że były to dwa kamienie: biały i czarny, które były rzucane jako losy.

Nie zawsze jednak uzyskiwano odpowiedź na zadane pytanie (1Sm 14,37).

Niektóre odpowiedzi udzielane przez kapłana mogły zawierać czasami informacje nie będące odpowiedzią na zadane pytanie.

Po czasach Dawida – nie ma żadnych wzmianek o tych przedmiotach.


Czasopismo: Blog Zielonego Smoka

Artykuł: nr 33

Autor: Jacek Piechota