Zielony Smok - logo witryny

Biblia – spis treści

Szatan w Nowym Testamencie

Klasyczny diabeł
Ryc. Klasyczny diabeł (rys. Maciej Krzywcki)

Szatan vel Diabeł

W BT Szatan i Diabeł oznaczają tę samą istotę. Różnica w nazwach związana jest z tłumaczeniami. Słowo ‘Szatan’ pochodzi z hebrajskiego, a ‘Diabeł’ z greckiego. Dlatego ‘diabeł’ nie występuje w ST.

Ostateczne konkluzje

W NT Szatan uważany jest (bezpodstawnie) za wcielenie zła. Uważa się, że może zamieszkiwać w człowieku i powodować choroby. Może ‘zasiedlonego’ skłaniać do złych uczynków. NT utożsamia (bezpodstawnie) Szatana ze Smokiem.

Ostatecznie Szatan zostanie wrzucony do jeziora ognia.

Czasopismo: Blog Zielonego Smoka

Artykuł: nr 190

Autor: Jacek Piechota