Zielony Smok - logo witryny

Biblia – spis treści

Stworzenie świata – dzień 7

Rdz 2, 1-3

1. W ten sposób zostały ukończone niebo i ziemia oraz wszystkie jej zastępy [stworzeń].
2. A gdy Bóg ukończył w dniu szóstym swe dzieło, nad którym pracował, odpoczął dnia siódmego po całym swym trudzie, jaki podjął.
3. Wtedy Bóg pobłogosławił ów siódmy dzień i uczynił go świętym; w tym bowiem dniu odpoczął po całej swej pracy, którą wykonał stwarzając.

Stworzenie świata - dzień 7 - 				odpoczynek
Ryc. Stworzenie świata – dzień 7 – odpoczynek – czas na kieliszek szampana
(rys. Maciej Krzywcki)


Siódmego dnia Pan Bóg odpoczywał po wykonanej pracy.

Powstaje pytanie, czy Wszechmocny Bóg mógł się zmęczyć? Wszyscy, zgodnie twierdzą, że nie. Osobiście też tak sądzę. Bóg po prostu chciał uczcić wykonanie tak ważnej pracy, a ludziom, którzy mogą się męczyć, zapewnić okazję do świętowania.

Podsumowanie Dnia 7
Dzień Czynności stwórcze Opis towarzyszący
7 Odpoczynek


Czasopismo: Blog Zielonego Smoka

Artykuł: nr 28

Autor: Jacek Piechota