Zielony Smok - logo witryny

Biblia – spis treści

Stworzenie świata – dzień 2

Rdz 1,6-8

6 A potem Bóg rzekł: «Niechaj powstanie sklepienie w środku wód i niechaj ono oddzieli jedne wody od drugich!»
7. Uczyniwszy to sklepienie, Bóg oddzielił wody pod sklepieniem od wód ponad sklepieniem; a gdy tak się stało,
8. Bóg nazwał to sklepienie niebem. I tak upłynął wieczór i poranek – dzień drugi.

Ryc. Powstanie sklepienia nieba – faza
początkowa (rys. Maciej Krzywcki)

Komentarz:
Drugiego dnia Bóg stworzył sklepienie w środku wód i oddzielił wody pod sklepieniem od wód nad sklepieniem. Sklepienie Bóg nazwał niebem.

Jednym słowem Bóg oddzielił niebo, czyli żywioł powietrza (i być może ognia) od mieszanki wody i ziemi. Nie wiadomo czym były wody nad sklepieniem, czyli nad niebem. Być może były to wody wykorzystane później w czasie potopu. Wody pod sklepieniem były „ziemiomorzem” i oddzieloną już wodą zawartą w powietrzu (chmury).

Być może, w sensie fizycznym, oznacza to po prostu, że na Ziemi powstała atmosfera, która oddziela Ziemię od reszty Wszechświata. Ta pierwotna atmosfera nie musiała zawierać tlenu (i pewnie go nie zawierała).

Podsumowanie Dnia 2
Dzień Czynności stwórcze Opis towarzyszący
2 Stworzenie sklepienia w środku wód.
Oddzielenie
wód pod sklepieniem od wód nad sklepieniem.
Nadanie nazwy
sklepieniu (niebo).

Czasopismo: Blog Zielonego Smoka

Artykuł: nr 6

Autor: Jacek Piechota