Aria - Jack Russell Terrier - logo witryny

Dawna witryna javer.org – spis treści

Spis treści będzie systematycznie uzupełniany.

Java 14 (zmiany)
Java 13 (zmiany)
Java 12 (zmiany)
Java 11 (zmiany)
Java 10 (zmiany)
Java 8
Java
Biologia
Chemia
Concurrency
Crypto
Daty i czas
 • Jak mierzyć szybkość wykonywania kodu (Java)?
 • Klasa java.time.Duration
 • Klasa java.time.Clock
 • Pakiet java.time
 • Norma ISO-8601:2004
 • Kalendarz miesięczny – komponent Swing
 • Jak obliczyć datę Wielkanocy i Bożego Ciała?
 • Timery
 • Klasa java.util.concurrent.TimeUnit
 • Klasa javax.swing.text.DateFormatter
 • Tworzenie usług zlokalizowanych
 • Statyczne metody do formatowania i konwersji dat
 • Klasa java.text.SimpleDateFormat (2)
 • Klasa java.text.SimpleDateFormat (1)
 • Klasa java.text.DateFormat (2)
 • Klasa java.text.DateFormat (1)
 • Klasa java.util.GregorianCalendar
 • Klasa java.util.Calendar (3)
 • Klasa java.util.Calendar (2)
 • Klasa java.util.Calendar (1)
 • Klasa java.util.SimpleTimeZone
 • Klasa java.util.TimeZone
 • Klasa java.util.Date
 • Klasa java.sql.Timestamp
 • Klasa java.sql.Time
 • Klasa java.sql.Date
 • Klasa java.lang.System
Dieta
Events
 • JavaBeans. Informowanie o zmianie właściwości
 • JavaBeans. Wetowanie zmiany właściwości
 • Generowanie własnych zdarzeń dziedziczących po AWTEvent
 • Tworzenie klasy adapterowej dla własnych zdarzeń dziedziczących po AWTEvent
 • Generowanie zdarzeń dziedziczących po EventObject (1)
 • Generowanie zdarzeń dziedziczących po EventObject (2)
 • Tablica (array) informująca o zmianie zawartości
Grafika i animacja
 • Robot (AWT, Java)
 • Własny kształt: Star – gwiazda
 • Fortepian – pianino -keyboard – Java
 • Animowany symbol JinJang (YinYang)
 • ImageSlicer – krojenie obrazków na potrzeby HTML
 • Animacja “Rój owadów”
 • Gwiazda Izydy – animacja
 • Jak narysować symbol Jin Jang (Yin Yang)
 • Własny kształt: Arrow – strzałka
 • Plansza aksonometryczna
Klasy różne
Language
Macierze
 • 1. Pojęcie macierzy
 • 2. Rodzaje macierzy
 • 3. Rozmiar macierzy
 • 4. Równość macierzy i hashCode
 • 5. Ślad macierzy
 • 6. Dodawanie macierzy
 • 7. Odejmowanie macierzy
 • 8. Mnożenie skalarne macierzy
 • 9. Mnożenie macierzy
 • 10. Potęgowanie macierzy
 • 11. Transpozycja macierzy
 • 12a. Wyznacznik macierzy (1)
 • 12b. Wyznacznik macierzy (2)
 • 12c. Wyznacznik macierzy (3)
 • 13. Permanent macierzy
 • 14. ‘Dzielenie’ macierzy
 • 15. Macierze – operacje elementarne
 • 16. Macierz przekształcenia elementarnego E
 • 17. Macierz przekształcenia elementarnego T
 • 18. Macierz przekształcenia elementarnego I
 • 19. Tworzenie macierzy przekształceń elementarnych
 • 20. Eliminacja Gaussa
 • 21. Minor, dopełnienie algebraiczne i rząd macierzy
 • 22. Odwracanie macierzy
 • 23. Partycjonowanie macierzy
 • 24. Macierze – rozwiązywanie równań liniowych
 • 25. Wybrane techniki języka Java
  • A. Prezentacja macierzy jako JTable
  • B. Macierze – mapowanie pliku na pamięć
  • C. Apache Derby – typ danych MATRIX
  • D. Macierze: użycie DataInput i DataOutput
  • E. Zapis macierzy do pliku HTML
  • F. Zapis macierzy z użyciem XMLEncoder i XMLDecoder
  • G. Zapis macierzy do pliku XML
  • H. Macierze i wielowątkowość
 • 26. Macierze – przekształcenia afiniczne (Java)
Matematyka
Metody różne
 • Java. Jak przygotować operator mod?
 • Tablice. Przedłużanie, skracanie i łączenie
 • Liczby rzymskie i arabskie – przeliczanie
 • Losowanie bez zwracania
 • Zaokrąglanie liczb double i float
 • Tablice. Losowe sortowanie
Narzędzia JDK (jdktools)
Net
 • Klasa (Java) zmieniająca automatycznie nr IP w DynHost (OVH)
 • Serwer www na dynamicznym IP
 • Mój wewnętrzny / publiczny IP
 • Jak przesłać datagram?
Podstawy
Swing
 • Kalendarz miesięczny – komponent Swing
 • Wstawianie obrazków do podpowiedzi
 • Formatowanie tekstu podpowiedzi (bez użycia HTML)
Wzorce projektowe
 • AbstractFactory
 • Adapter
 • Bridge
 • Builder
 • Chain Of Responsibility
 • Composite
 • Decorator
 • Factory
 • Factory Method
 • Façade
 • Flyweight
 • Iterator
 • Observer
 • Prototype
 • Singleton
 • State
 • Strategy
 • Template
 • Visitor
Apache Derby
JavaFX
Instalacja i konfiguracja programów
Netbeans
 • Instalacja Apache Netbeans 11.1
 • Netbeans 9. Jak utworzyć projekt OpenJFX 11
 • Netbeans 9. Jak utworzyć bibliotekę OpenJFX 11
 • Jak dodać JDK 11 do Netbeans 9
 • Apache Netbeans 9. Jak zmienić domyślne JDK
 • Windows 10. Instalacja Apache Netbeans 9
 • Zmiana kodowania plików w Netbeans 8.2 w Windows 10
 • Windows 10. Instalacja Netbeans 8.2
Windows 7 i 10
 • Windows 10: kasowanie folderu z podfolderami i plikami z wiersza poleceń
 • Windows 10: uruchamianie aplikacji w Autostart (rejestr)
 • Windows 10: uruchamianie aplikacji w Autostart (folder)
 • Windows 10: utworzenie archiwum JAR (Eksplorator plików)
 • Windows 10: utworzenie pliku ZIP (Eksplorator plików)
 • Windows 10: nagranie folderu na CD albo DVD (Eksplorator plików)
 • Windows 10: Sprawdzenie architektury komputera
PowerShell
Wiersz polecenia (cmd)
Zmienne środowiskowe
Inne
Parapsychologia