Zielony Smok

Rodzaje płci u człowieka

Wyróżniamy następujące rodzaje płci:

 • płeć genetyczna – związana z układem chromosomów: XX (u kobiety) i XY (u mężczyzny)
 • płeć gonadalna (anatomiczna) – związana z obecnością jajników (u kobiety) i jąder (u mężczyzny)
 • płeć somatyczna (morfologiczna) – związana z obecnością pochwy (u kobiety) i penisa (u mężczyzny)
 • płeć psychiczna (mózgu) – związana z rozpoznawaniem własnej płci przez mózg oraz różnicami w budowie i funkcjach mózgu kobiet i mężczyzn
 • płeć prawna (metrykalna) – płeć wpisana w akcie urodzenia

Z płcią związane są również zagadnienia:

 • Zaburzenia rozwoju płci
 • Orientacja płciowa i jej zaburzenia
 • Możliwości zmiany płci
 • Określenia rodzajów ‘płci’ stosowane w mediach społecznościowych
 • Gender
 • Inne

Każde z zagadnień będzie szczegółowo omówione w oddzielnym artykule.