Zielony Smok

HTML5 canvas – spis treści

Przegląd elementu HTMLCanvasElement

Właściwości

Stancanvas
Właściwość Opis Wartość lub klasa obiektu Wartość
domyślna
Przykład
width Opisuje szerokość canvas unsigned long 300px
height Opisuje wysokość canvas unsigned long 150px

Funkcje

Funkcje ogólne
Typ zwracany Nazwa Opis Przykład
DOMString toDataURL([type], [args…]) Zwraca dane w postaci łańcucha tekstowego, który powstał w wyniku zakodowania informacji o obrazie przy użyciu kodowania Base64. DOMString type – oznacza typ MIME “image.png” (domyślne) albo “image/jpeg”. Jeśli type=”image/jpeg” to “args…” może być liczbą oznaczającą ‘dokładność obrazka’ od 0.0 – 1.0. Obrazek zapamiętywany jest w rozdzielczości 96dpi.
void toBlob(callback, [type],[args…]) callback – funkcja wywołania zwrotnego przyjmująca obiekt blob jako jedyny argument. type – opcjonalne – DOMString podający format obrazka w typie MIME: “image/png” – domyślne albo “image/jpeg”. Jeżeli drugi argument jest “image/jpeg” to możemy podać args, np. liczbę od 0.0 do 1.0 oznaczającą ‘dokładność’ obrazka. Obrazek podawany jest w rozdzielczości 96dpi.
RenderingContext getContext(id, args…) Zwraca kontekst, na którym można wykonywać wszystkie operacje DOMString id – dopuszczalne wartości ‘2d’ albo ‘webGL’.