Zielony Smok

HTML5 canvas – spis treści

Pobieranie znacznika canvas w kodzie

Znacznik pobieramy używając w skrypcie zapisu document.getElementById("canvas"), gdzie ‘canvas’ jest nazwą elementu canvas.

Zawartość możesz zobaczyć w
przeglądarce obsługującej element <canvas>
z kontekstem "2d"

Element canvas

Listing

    <canvas id="canvas" width="300" height="300"
	   style="border: 1px solid #238E3E;">Zawartość możesz zobaczyć w
	   przeglądarce obsługującej element <canvas>
	   z kontekstem "2d"
    </canvas>

Pobranie w skrypcie:

Listing

var cv = document.getElementById("canvas");