Zielony Smok

Obliczenia BMI (2)

Zapotrzebowanie energetyczne

Zapotrzebowanie kaloryczne organizmu, zależy od BMI, budowy ciała i trybu życia (aktywności życiowej).

Energia podstawowa

Energia podstawowa to energia czynności fizjologicznych człowieka o normalnej wadze, umiarkowanym trybie życia i przeciętnej budowie ciała. Energia wyrażona jest w kilokaloriach (kcal):

BMI

Energia aktywności

Jest to dodatkowa energia zużywana w zależności od trybu życia (Tabela 5):

Tab. 5. Energia aktywności
Tryb życia Energia Eakt
leżący 0
siedzący BMI
umiarkowany BMI
średni BMI
intensywny BMI

Energia aktywności jest wyrażona w kilokaloriach (kcal).

Energia związana z wiekiem

Jest to dodatkowa energia zużywana w zależności od wieku (Tabela 6):

Tab. 6. Energia związana z wiekiem
Wiek Energia BMI
10<wiek<18 400
18≤wiek<60 0
60≤wiek<70 -200
70≤wiek -300

Jest podawana w kilokaloriach (kcal)

Energia związana z budową ciała

Jest to dodatkowa energia związana z budową ciała (Tabela 7):

Tab. 7. Energia związana z budową ciała
Budowa Energia BMI
drobna BMI
przeciętna 0
masywna BMI

Podawana jest w kilokaloriach (kcal).

Energia optymalna

Energia optymalna to suma energii:

BMI

Jest podawana w kilokaloriach (kcal).