Zielony Smok - logo witryny

Biblia – spis treści

Magowie, Królowie czy Mędrcy

Trzej Magowie
Ryc. Trzej Magowie (rys. Maciej Krzywicki)

BT mówi o Mędrcach, którzy przybyli ze Wschodu (Mt 2,1).

Oryginał grecki mówi jednak o magoi, co powinno się przetłumaczyć jako Magowie lub Astrologowie.

Tradycja ludowa i kościelna mówi o Trzech Królach, a 6 stycznia obchodzimy święto rzech Króli.

Biblia nie podaje liczby Mędrców.

Nie wiemy ilu tak naprawdę ich było. Być może przyjęto, że każdy Mędrzec ofiarował jeden dar: mirrę, kadzidło i złoto, a więc powinno być ich trzech.

Tradycja ludowa i kościelna nadała im imiona: Kacper (Kasper), Melchior i Baltazar, ale imiona te nie znajdują się w Biblii.

Najbardziej prawdopodobne jest, że byli Astrologami, skoro potrafili czytać w gwiazdach.

Jeśli wędrowali ze wschodu mieli do pokonania 150 km pustyni, na której grasowali rozbójnicy. Bez oddziału wojska – nie było szans na przejazd przez pustynię.


Czasopismo: Blog Zielonego Smoka

Artykuł: nr 23

Autor: Jacek Piechota