Aria

Kongruencje (Java)

Kongruencje – definicje i działania matematyczne.

Ściągnij pakiet ‘congruence’ congruence.zip

A oto zestaw klas pozwalających pracować z kongruencjami.

Klasy

Klasa Congruence
package congruence;
/**
 * Klasa użyta we wpisie projektu 'javer': 'kongruencje_java.html'
 */
public final class Congruence {
  private final long a;
  private final long b;
  private final long m;

  public Congruence(long a, long b, long m) {
    if (((a - b) % m) == 0) {
      this.a = a;
      this.b = b;
      this.m = m;
    } else {
      throw new ArithmeticException("Dane nieprawidłowe");
    }
  }

  public long getA() {
    return a;
  }

  public long getB() {
    return b;
  }

  public long getM() {
    return m;
  }

  @Override
  public int hashCode() {
    return 3 * Long.valueOf(a).hashCode() + 5 * 
        Long.valueOf(b).hashCode() + 7 * 
        Long.valueOf(m).hashCode();
  }

  @Override
  public boolean equals(Object o) {
    if (o == null) {
      return false;
    }
    if (this.getClass() != o.getClass()) {
      return false;
    }
    Congruence other = (Congruence) o;
    return (this.a == other.getA()) && (this.b == other.getB()) && 
        (this.m == other.getM());
  }

  @Override
  public String toString() {
    return a + "\u2261" + b + "(mod " + m + ")";
  }

  public static Congruence add(Congruence cong1, Congruence cong2) {
    if (cong1.getM() == cong2.getM()) {
      return new Congruence(Math.addExact(cong1.getA(), cong2.getA()), 
          Math.addExact(cong1.getB(), cong2.getB()), cong1.getM());
    }
    return null;
  }

  public static Congruence sub(Congruence cong1, Congruence cong2) {
    if (cong1.getM() == cong2.getM()) {
      return new Congruence(Math.subtractExact(cong1.getA(), cong2.getA()), 
          Math.subtractExact(cong1.getB(), cong2.getB()), cong1.getM());
    }
    return null;
  }

  public static Congruence mult(Congruence cong1, Congruence cong2) {
    if (cong1.getM() == cong2.getM()) {
      return new Congruence(Math.multiplyExact(cong1.getA(), cong2.getA()), 
          Math.multiplyExact(cong1.getB(), cong2.getB()), cong1.getM());
    }
    return null;
  }

  public static Congruence mult(Congruence cong, long num) {
    return new Congruence(Math.multiplyExact(cong.getA(), num), 
        Math.multiplyExact(cong.getB(), num), cong.getM());
  }

  public static Congruence pow(Congruence cong, int exp) {
    return new Congruence(ModUtil.powExact(cong.getA(), Math.abs(exp)), 
        ModUtil.powExact(cong.getB(), Math.abs(exp)), cong.getM());
  }

  public static Congruence div(Congruence kong, long num) {
    long a = kong.getA();
    long b = kong.getB();
    long m = kong.getM();
    if ((a % num == 0) && (b % num == 0) && (m % num == 0)) {
      return new Congruence(a / num, b / num, m / num);
    } else {
      throw new ArithmeticException("'Dane nieprawidłowe");
    }
  }
}
Klasa CongruenceTestAdd
package congruence;

public class CongruenceTestAdd {
  public static void main(String[] args) {
    Congruence k1 = new Congruence(12, 7, 5);
    Congruence k2 = new Congruence(27, 42, 5);
    System.out.println(Congruence.add(k1, k2));
  }
}

Po uruchomieniu na konsoli zobaczymy:

39≡49(mod 5)
Klasa CongruenceTestSubtract
package congruence;

public class CongruenceTestSubtract {
  public static void main(String[] args) {
    Congruence k3 = new Congruence(15, 6, 9);
    Congruence k4 = new Congruence(12, 21, 9);
    System.out.println(Congruence.sub(k3, k4));
  }
}

Po uruchomieniu na konsoli zobaczymy:

3≡-15(mod 9)
Klasa CongruenceTestMult
package congruence;

public class CongruenceTestMult {
  public static void main(String[] args) {
    Congruence k5 = new Congruence(15, 8, 7);
    Congruence k6 = new Congruence(3, 10, 7);
    System.out.println(Congruence.mult(k5, k6));
    //-
    Congruence k7 = new Congruence(5, 2, 3);
    long num1 = 3;
    System.out.println(Congruence.mult(k7, num1));
  }
}

Po uruchomieniu na konsoli zobaczymy:

45≡80(mod 7)
15≡6(mod 3)
Klasa CongruenceTestPow
package congruence;

public class CongruenceTestPow {
  public static void main(String[] args) {

    Congruence k8 = new Congruence(5, 2, 3);
    System.out.println(k8);
    int exp2 = 3;
    System.out.println(Congruence.pow(k8, exp2));
  }
}

Po uruchomieniu na konsoli zobaczymy:

5≡2(mod 3)
125≡8(mod 3)

Klasa CongruenceTestDiv
package congruence;

public class CongruenceTestDiv {
  public static void main(String[] args) {

    Congruence k9 = new Congruence(15, 6, 9);
    int num2 = 3;
    System.out.println(Congruence.div(k9, 3));
  }
}

Po uruchomieniu na konsoli zobaczymy:

5≡2(mod 3)