Aria

Klasa (Java) zmieniająca automatycznie nr IP w DynHost (OVH)

Mamy do rozwiązania następujące problemy:

Musimy napisać program, który:

 • wykrywa zmianę IP serwera
 • informuje OVH o zmianie IP
 • automatycznie ‘przeciska się’ przez okienko logowania OVH
Klasa
package mydynserv;

import java.io.BufferedReader;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStreamReader;
import java.net.*;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;

public class MyDynServ1 {
  public static void main(String[] args) {
    //-
    String localhost = null;
    try {
      localhost = Inet4Address.getLocalHost().getHostAddress();
    } catch (UnknownHostException e) {
      Logger.getLogger(MyDynServ1.class.getName()).log(Level.ALL, e.getLocalizedMessage());

    }
    System.out.println("Local IP Address: " + localhost);
    String oldip = null;
    try {
      oldip = Inet4Address.getByName("ematma.com").getHostAddress();
    } catch (UnknownHostException e) {
      Logger.getLogger(MyDynServ1.class.getName()).log(Level.ALL, e.getLocalizedMessage());
    }
    System.out.println("Public IP Address (old): " + oldip);
    String newip = null;
    try {
      URL url = new URL("https://api64.ipify.org/?format=text&callback=getIP");
      BufferedReader sc =
          new BufferedReader(new InputStreamReader(url.openStream()));
      newip = sc.readLine().trim();
    } catch (Exception e) {
      Logger.getLogger(MyDynServ1.class.getName()).log(Level.ALL, e.getLocalizedMessage());
    }
    System.out.println("Public IP Address (new): " + newip);
    if (!oldip.equals(newip)) {
      URL url2 = null;
      HttpURLConnection huc = null;
      String userName = "ematma.com-aria";
      char[] chars = "password".toCharArray();
      try {
        url2 = new URL("https://www.ovh.com/nic/update?system=dyndns&hostname=ematma.com&myip=" + newip);
        huc = (HttpURLConnection) url2.openConnection();
        huc.setAuthenticator(new Authenticator() {
          @Override
          protected PasswordAuthentication getPasswordAuthentication() {
            return new PasswordAuthentication(userName, chars);
          }
        });
        System.out.println(huc.getResponseCode());
        System.out.println(huc.getResponseMessage());
      } catch (IOException e) {
        Logger.getLogger(MyDynServ1.class.getName()).log(Level.ALL, e.getLocalizedMessage());
      }
    }
  }
}

Otrzymujesz informację o starym i nowym (zmienionym) nr IP. Nowy nr IP jest automatycznie wpisywany w rekordzie
DynHost.

Jeżeli ‘old’ i ‘new’ są jednakowe – numer serwera (rutera) się nie zmienił i nie ma potrzeby zmiany w OVH.

Jeżeli klasa zostanie uruchomiona dwa razy w zbyt krótkim okresie (wyznaczanym przez OVH) numer ‘old’ może być
powtórzony na konsoli (tak jakby się nie zmienił), mimo że w OVH został już zmieniony. To nie jest wada klasy
lecz blokada przez sesje serwera.

W końcowym pliku warto usunąć wszystkie nieistotne informacje (lokalny IP) i wszystkie użycia System.out.println.

A oto nasza klasa w wersji minimalnej:

package mydynserv;

import java.io.BufferedReader;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStreamReader;
import java.net.*;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;

public class MyDynServ2 {
  public static void main(String[] args) {
    String oldip = null;
    try {
      oldip = Inet4Address.getByName("ematma.com").getHostAddress();
    } catch (UnknownHostException e) {
      Logger.getLogger(MyDynServ2.class.getName()).log(Level.ALL, e.getLocalizedMessage());
    }
    String newip = null;
    try {
      URL url = new URL("https://api6.ipify.org/?format=text&callback=getIP");
      BufferedReader sc =
          new BufferedReader(new InputStreamReader(url.openStream()));
      newip = sc.readLine().trim();
    } catch (Exception e) {
      Logger.getLogger(MyDynServ2.class.getName()).log(Level.ALL, e.getLocalizedMessage());
    }
    if (!oldip.equals(newip)) {
      URL url2 = null;
      HttpURLConnection huc = null;
      String userName = "ematma.com-aria";
      char[] chars = ("password").toCharArray();
      try {
        url2 = new URL("https://www.ovh.com/nic/update?system=dyndns&hostname=ematma.com&myip=" + newip);
        huc = (HttpURLConnection) url2.openConnection();
        huc.setAuthenticator(new Authenticator() {
          @Override
          protected PasswordAuthentication getPasswordAuthentication() {
            return new PasswordAuthentication(userName, chars);
          }
        });
        huc.getResponseCode();
        huc.getResponseMessage();
      } catch (IOException e) {
        Logger.getLogger(MyDynServ2.class.getName()).log(Level.ALL, e.getLocalizedMessage());
      }
    }
  }
}

Automatyzacja

Gdy program jest gotowy (klasa działa tak jak powinna) należy

— zapewnić automatyczne, cykliczne uruchamianie powyższego programu

Program można uruchamiać, najlepiej w skrypcie server.bat uruchamianym przez harmonogram Windows 7.

Można by też uruchamiać z poziomu Autostartu albo można utworzyć plik .exe odpalany z harmonogramu albo odpalany jako usługa Windows.

Ten program nie musi być stale uruchomiony, a tylko powinien być odpalany od czasu do czasu. W ten sposób można zaoszczędzić pamięć. Ja u siebie uruchamiam plik .java (bez kompilacji) z pliku .bat, uruchamianego co 5 min. przez harmonogram Windows.

Zawartość pliku *.bat może być skrajnie prosta:

@echo off
java C:\Users\Jacek\Desktop\dynip\MyDynServ3.java
PAUSE

Jednoplikowe klasy Java są kompilowane i uruchamiane przez polecenie ‘java’. Wystarczy wskazać położenie pliku Java.

dynip to nazwa pakietu/folderu, w którym znajduje się klasa Java.

PAUSE powoduje, że okno cmd nie zamyka się po wykonaniu polecenia i możemy sprawdzić czy wszystko działa prawidłowo. Jeśli tak – to PAUSE lepiej usunąć, żeby nie przeszkadzało.

Uzupełnienie / Poprawka

W praktyce okazało się, że powyższa klasa nie jest do końca przemyślana. Błędnie założyłam, że nr IP ma stałą długość, a przecież każdy z 4 segmentów może się składać z od 1 do 3 cyfr.

Dlatego klasę należy poprawić jak poniżej:

 String oldip = null;
    try {
      oldip = Inet4Address.getByName("ematma.com").getHostAddress();
    } catch (UnknownHostException e) {
      Logger.getLogger(MyDynServ2.class.getName()).log(Level.ALL, e.getLocalizedMessage());
    }    
    String newip = null;
    try {
      URL url = new URL("https://api64.ipify.org/?format=json&callback=getIP");
      BufferedReader sc =
          new BufferedReader(new InputStreamReader(url.openStream()));
      newip = sc.readLine().trim();
      int pos = newip.indexOf("}");
      newip = newip.substring(7,pos-1);
      System.out.println(newip);
    } catch (Exception e) {
      Logger.getLogger(MyDynServ2.class.getName()).log(Level.ALL, e.getLocalizedMessage());
    }